کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات، بازاریابی وابستگی، آژانس های رابط، آژانس ثبت

فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات: Advertising Wear Out

بیانگر هنگامی است که مصرف کنندگان به یک پیام تبلیغی بی تفاوت می شوند؛ زیرا بیش از میزان لازم در معرض آن پیام قرار گرفته اند و دیگر نگاه کردن به پیام هیچ تاثیری ندارد. همچنین این اصطلاح به خستگی کامل مصرف کننده از تبلیغ اطلاق می شود و اغلب می تواند به واکنش منفی نسبت به تبلیغ مورد نظر منجر شود که کاملاً برخلاف هدف اصلی است.

بازاریابی وابستگی: Affinity Marketing

مدلی از مدیریت روابط مشتری یا بسط وفاداری است که برای پیوند تعهد احساسی بین مصرف کنندگان و نام های تجاری ایجاد شده است. این بازاریابی بر تبادل اطلاعات متمرکز است و به مصرف کنندگان در مورد نام های تجاری آگاهی می بخشد. از سوی دیگر، شرکت ها نیز اطلاعاتی در مورد مصرف کنندگان کسب می کنند. کوشش های وابستگی برخلاف بازاریابی وفاداری هیچ نوع مبادله ی اقتصادی را نشان نمی دهد. هرچند ممکن است اشخاص ثالث تا حدودی ازآن بهره مند شوند؛ ازجمله کمک های پردازش مصرف کنندگان مبتنی بر امتیازهای کارت اعتباری. بازاریابی وابستگی همچنین می تواند در قالب خط تلفنهای اضطراری، باشگاه های عضویت، خبرنامه ها، اتاق های گفت و گو و غیره باشد.

آژانس های رابط، آژانس ثبت: Agency of Record

سمتی که به آژانس ارتباطات نخستین واگذار می شود و مسئول همه یا بعضی از وظایف برنامه ریزی، خرید و وظایف خلاق رسانه های نام تجاری یا شرکت ها هستند. این اصطلاح دلالت بر رابطه مداوم دارد و به مسئولیت های قانونی “آژانس” یعنی توانایی آن برای معرفی ارباب رجوع به تهیه کنندگان و فروشندگان خدمات رسانه ها اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*