الگوی آیدا، آگاهی از نام تجاری، فعالیت‌ها، علا‌‌قه‌ها و عقاید، اتحاد و نام‌گذاری الفبایی- عددی

فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

الگوی آیدا: AIDA Model

یک الگوی «سلسله‌ی مراتب تأثیرات» است که بر پایه‌ی آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام می‌باشد؛ چهار گام پی در پی که یک خریدار هنگامی که تصمیم به خرید می‌گیرد، طی می‌کند. خود الگو به قالبی مؤثر در طرح‌ریزی نگرش‌‌ها و رفتار خرید مصرف کننده اشاره می‌کند.

یادآوری با کمک/ آگاهی از نام تجاری: Aided Recall / Brand Awareness

یک سری پرسش‌های مورد استفاده در تحقیقات بازار که پاسخگویان را درباره‌ی ارتباطات، نام‌های تجاری یا خدمات خاص به تحریک وامی‌دارد. این پرسش‌ها که برای تعیین میزان یادآوری یا آگاهی وابسته طرح شده‌اند، متفاوت از یادآوری بدون کمک هستند که در طی آن از پاسخگویان بی‌هیچ گونه تحریک خاصی در رابطه با نام‌های تجاری، خدمات یا ارتباطات ویژه پرسش می‌شود.

تجزیه و تحلیل سبک زندگی؛ فعالیت‌ها، علا‌‌قه‌ها و عقاید: AIO’s (Activities, Interests, and Opinions)

متغیرهایی که در مطالعه‌ی وضعیت نمودار روانی مصرف کننده برای سازمان‌دهی اشخاص در بخش‌های خاص بازار به کار می‌روند. این متغیرها شامل فعالیت‌ها، علاقه‌ها و عقاید هستند. این مطالعه به جای بررسی مطلق ویژگی‌های جمعیتی مصرف کننده به منظور درک رفتار خریدار طراحی شده است.

اتحاد، صف‌بندی، همسویی: Alignment

وقتی کارکنان، نام تجاری و ارزش‌های شرکت را از طریق رفتار و اعمال خود دریابند و نشان دهند، به اتحاد و همسویی دست یافته‌ایم. صف‌بندی، جنبه‌ی بسیار مهم برندینگ است؛ به طوری که تضمین می‌‌کند تجربه‌ی نام تجاری با قول‌های داده شده از طریق ارتباطات بیرونی هماهنگ است. کارکنان بر اساس پیگیری و تعقیب اهداف نام تجاری شناسایی می‌شوند و به آنان پاداش داده می‌شود. زیرا هماهنگی جنبه‌ای مهم از برندینگ به اجرا درآمده است.

نام‌گذاری الفبایی- عددی: alphanumeric Naming

عمل اختصاص حروف و ارقام برای تمایز قایل شدن بین اسامی تجاری در میان انواع محصولات است. این محصولات اغلب به هم مربوط هستند و سیستم الفبایی- عددی، سلسله‌ی مراتب ارزشی را ابلاغ و یا روابط محصول را مشخص می‌کند. برای مثال، اغلب اوقات مدل‌های خودرو اسامی الفبایی- عددی دارند. نمونه‌ی آن سامانه نام گذاری خودروی «بی. ام. و» است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*