فرهنگ واژگان برند

فرهنگ واژگان برند

کارت امتیازی متوازن

این تکنیک توسط دو نویسنده، یعنی آقایان کاپلان و نورتون برای سنجش عملکرد کسب و کار به وجود آمد و بر ارزیابی های مالی، بازارها/مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سازمانی مبتنی است. این تکنیک ابتدا برای سنجش عملکرد کسب و کار به کار می رفت. سپس برای مدیریت و سنجش نام تجاری اتخاذ شد و تا حدودی تغییر یافت. همچنین هر چهار معیار این کارت امتیازی برای کاربرد تخصصی تر در ارتباطات عمومی و نام تجاری تا حدودی تغییر یافته است.

تبلیغات حامی (نوعی از تبلیغات اینترنتی)، تبلیغات بنر

آگهی ای که در کل عرض یک صفحه ی چاپی یا وب سایت قرار می گیرد. در صفحات وب، آگهی می تواند ثابت یا متحرک باشد که اغلب با زدن یک دکمه اطلاعات بیشتری در دسترس مخاطب قرار می گیرد.

منع/مانع ورود به صنعت (بازار)

هر عامل قابل حمایت و دفاعی که شرکت برای دور کردن رقبا استفاده می کند، مانعی برای ورود نامیده می شود که می تواند در اشکال قانونی، طبیعی، سرمایه گذاری اضافی (حاشیه ای)، تاکتیکی، تجربیات موفق کسب و کار یا نام تجاری باشند. این اصطلاح همچنین می تواند به هزینه های ورود شخص جدیدی به بازار اشاره کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*