فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب

سه عامل اصلی برای عبارت مربوط به خواسته

عبارت مربوط به خواسته وسیله ای موثر برای بالا بردن ارتعاش توست. در مرحله ی دوم از روند سه مرحله ای جذب آگاهانه، وقتی خواسته ات […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب – استفاده از عبارات تأکیدی (بخش دهم)

استفاده از عبارات تأکیدی

چرا عبارات تأکیدی ارتعاش تو را بالا می برد. عبارات تأکیدی جمله ای است که از طریق تکرار در ذهنت جایگزین می شود و طرز فکر […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - هدف از زندگی ات چیست؟ (بخش نهم)

هدف از زندگی ات چیست؟

هدف از زندگی ات چیست؟ هدف از زندگی شناخت و تجربه ی کامل لذت است. هر انسانی برای تجربه لذت راهبردهایی مختلف دارد: نقاش، از نقاشی […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - ارتعاشاتت را بالا ببر (بخش هشتم)

ارتعاشات خود را بالا ببرید

همراهان گرامی در اینجا در نظر داریم مرحله ی دو از مراحل قانون جذب با عنوان ارتعاشاتت را بالا ببر (افزایش بده) را شرح دهیم. بالا […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - شناسایی خواسته (بخش هفتم)

خواسته های خود را شناسایی کنید

در این جا داستانی جالب از فردی به نام گریگ که زندگی اش با کار کردن در مورد این نظریات و قانون جذب تغییر کرده بود، […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - وضوح از طریق تضاد (بخش ششم)

وضوح از طریق تضاد و تشخیص تضادها

همراهان گرامی اگر یادتان باشد در بخش قبلی قانون جذب به این سوال رسیدیم که چرا تشخیص تضاد مهم است؟ در این بخش پاسخ این سوال […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - تشخیص تضاد در قانون جذب (بخش پنجم)

تشخیص تضاد در قانون جذب

اولین گام برای اینکه کاری کنی قانون جذب برایت کارآیی داشته باشد، این است که ببینی چه می خواهی. می توانی از این طریق اقدام کنی […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - یاد گیری سه مرحله استفاده آگاهانه از قانون جذب (بخش چهارم)

یادگیری سه مرحله استفاده آگاهانه از قانون جذب

برای اینکه آگاهانه از قانون جذب استفاده کنی باید سه مرحله را یاد بگیری، که به قرار زیر است:  مرحله ی یک: خواسته ات را مشخص […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون جذب - چرخه ی واقعیت (جذب ناآگاهانه) (بخش سوم)

جذب نا آگاهانه چیست؟

در بیشتر مواقع، تو ندانسته امواجی از خودت بیرون می فرستی. به عنوان مثال، دیدن آنچه برایت لذت و خوشی به همراه دارد، ارتعاش تو را […]