مارس 28, 2016
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- ذکاوت یک رهبر (بخش دوم)

ذکاوت یک رهبر موفق

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش اول از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش […]
مارس 28, 2016
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- پنج ویژگی یک رهبر (بخش اول)

پنج ویژگی یک رهبر موفق

همراهان گرامی، رهبری آمیزه ای از: بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راست گویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت، و بخش پنجم: نظم است. […]
مارس 28, 2016
قانون جذب

سه عامل اصلی برای عبارت مربوط به خواسته

عبارت مربوط به خواسته وسیله ای موثر برای بالا بردن ارتعاش توست. در مرحله ی دوم از روند سه مرحله ای جذب آگاهانه، وقتی خواسته ات […]
مارس 28, 2016
قانون جذب – استفاده از عبارات تأکیدی (بخش دهم)

استفاده از عبارات تأکیدی

چرا عبارات تأکیدی ارتعاش تو را بالا می برد. عبارات تأکیدی جمله ای است که از طریق تکرار در ذهنت جایگزین می شود و طرز فکر […]
مارس 28, 2016
قانون جذب - هدف از زندگی ات چیست؟ (بخش نهم)

هدف از زندگی ات چیست؟

هدف از زندگی ات چیست؟ هدف از زندگی شناخت و تجربه ی کامل لذت است. هر انسانی برای تجربه لذت راهبردهایی مختلف دارد: نقاش، از نقاشی […]
مارس 28, 2016
قانون جذب - ارتعاشاتت را بالا ببر (بخش هشتم)

ارتعاشات خود را بالا ببرید

همراهان گرامی در اینجا در نظر داریم مرحله ی دو از مراحل قانون جذب با عنوان ارتعاشاتت را بالا ببر (افزایش بده) را شرح دهیم. بالا […]
مارس 28, 2016
قانون جذب - شناسایی خواسته (بخش هفتم)

خواسته های خود را شناسایی کنید

در این جا داستانی جالب از فردی به نام گریگ که زندگی اش با کار کردن در مورد این نظریات و قانون جذب تغییر کرده بود، […]
مارس 28, 2016
قانون جذب - وضوح از طریق تضاد (بخش ششم)

وضوح از طریق تضاد و تشخیص تضادها

همراهان گرامی اگر یادتان باشد در بخش قبلی قانون جذب به این سوال رسیدیم که چرا تشخیص تضاد مهم است؟ در این بخش پاسخ این سوال […]
مارس 28, 2016
قانون جذب - تشخیص تضاد در قانون جذب (بخش پنجم)

تشخیص تضاد در قانون جذب

اولین گام برای اینکه کاری کنی قانون جذب برایت کارآیی داشته باشد، این است که ببینی چه می خواهی. می توانی از این طریق اقدام کنی […]