خرداد ۱۲, ۱۳۹۴
بازاریابی حسی | Sensory marketing

بازاریابی حسی | Sensory marketing

مفهوم بازاریابی حسی میوه تکامل و تحول درختی است که از سه شاخه تشکیل شده است: علوم عصبی، روانشناسی و تحقیقات بازاریابی. از این حیث، تعامل […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
بازاریابی برای بهبود (Recovery Marketing)

بازاریابی برای بهبود شرکت (Recovery Marketing)

بازاریابی برای بهبود و رساندن شرکت به دوره رونق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دوره رکود سخت ترین دوره اقتصادی است. در این دوره تقاضا […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
خرید گروهی (Group buying)

خرید گروهی (Group buying)

گروه ها از سه طریق بر انتخاب مصرف کننده تاثیر می گذارند: تاثیر اطلاعی، تاثیر مقایسه ای و تاثیر هنجاری. تاثیر اطلاعی از طریق ارزشی که […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
بازاریابی پس از دوران رکود (Post-Recession marketing)

بازاریابی پس از دوران رکود (Post-Recession marketing)

بازاریابی در دوران بهبود فرایندی است که در آن بازاریابان تلاش می نمایند تا شرکت را به حالت نرمال گذشته بازگردانند. بازاریابی در دوران بهبود به […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
تحلیل آمادگی صادرات (Export readiness analysis)

تحلیل آمادگی صادرات (Export readiness analysis)

شرکت‌هایى که در صنایع جهانى به فعالیت‌هاى فروش مشغول هستند چاره‌اى جز بین‌المللى کردن فعالیت‌ها و عملیات خود ندارند. یک صنعت جهانی، صنعتى است که در […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
درگیری مصرف کننده (Consumer Involvement)

درگیری مصرف کننده (Consumer Involvement)

طبق نظر Kunkel و همکارانش (۲۰۱۳)، درگیری، ارتباط روانشناختی (Psychological Connection) یک فرد با یک شیء (Object) است. درگیری، حالتی انگیزشی برای برانگیختگی و علاقه نسبت […]
خرداد ۱, ۱۳۹۴
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آنها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی از محیط است […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴
بازاریابی در دوران بهبود (بازپروری) و رونق (Marketing in Recovery and Prosperity Periods)

بازاریابی در دوران بهبود (بازپروری) و رونق (Marketing in Recovery and Prosperity Periods)

مطلوبترین وضعیت برای هر فروشنده داشتن تقاضای متعادل و رونق بازار است. در این حالت زمان و سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴
عشق به نام تجاری | Brand Love

عشق به نام تجاری | Brand Love

عشق، انگیزه ای نهفته در فرد در رابطه با ویژگی های یک فرد یا شیء است. سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که […]