می 22, 2015
خرید گروهی (Group buying)

خرید گروهی (Group buying)

گروه ها از سه طریق بر انتخاب مصرف کننده تاثیر می گذارند: تاثیر اطلاعی، تاثیر مقایسه ای و تاثیر هنجاری. تاثیر اطلاعی از طریق ارزشی که […]
می 22, 2015
بازاریابی پس از دوران رکود (Post-Recession marketing)

بازاریابی پس از دوران رکود (Post-Recession marketing)

بازاریابی در دوران بهبود فرایندی است که در آن بازاریابان تلاش می نمایند تا شرکت را به حالت نرمال گذشته بازگردانند. بازاریابی در دوران بهبود به […]
می 22, 2015
تحلیل آمادگی صادرات (Export readiness analysis)

تحلیل آمادگی صادرات (Export readiness analysis)

شرکت‌هایى که در صنایع جهانى به فعالیت‌هاى فروش مشغول هستند چاره‌اى جز بین‌المللى کردن فعالیت‌ها و عملیات خود ندارند. یک صنعت جهانی، صنعتى است که در […]
می 22, 2015
درگیری مصرف کننده (Consumer Involvement)

درگیری مصرف کننده (Consumer Involvement)

طبق نظر Kunkel و همکارانش (۲۰۱۳)، درگیری، ارتباط روانشناختی (Psychological Connection) یک فرد با یک شیء (Object) است. درگیری، حالتی انگیزشی برای برانگیختگی و علاقه نسبت […]
می 22, 2015
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده (Consumer Behavior)

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آنها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی از محیط است […]
می 11, 2015
بازاریابی در دوران بهبود (بازپروری) و رونق (Marketing in Recovery and Prosperity Periods)

بازاریابی در دوران بهبود (بازپروری) و رونق (Marketing in Recovery and Prosperity Periods)

مطلوبترین وضعیت برای هر فروشنده داشتن تقاضای متعادل و رونق بازار است. در این حالت زمان و سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر […]
می 11, 2015
عشق به نام تجاری | Brand Love

عشق به نام تجاری | Brand Love

عشق، انگیزه ای نهفته در فرد در رابطه با ویژگی های یک فرد یا شیء است. سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که […]
می 8, 2015
استراتژی 5s جهت بازآفرینی، به آفرینی و نوآفرینی در سازمان

استراتژی ۵s جهت بازآفرینی، به آفرینی و نوآفرینی در سازمان

با استفاده از ماتریس زیر می توانید تغییراتی شگرف و مثمرثمر در “ساختار، منبع، استراتژی، سیستم و سبک” (۵s) سازمان خود با سه روش “بازآفرینی، به […]
می 8, 2015
برند سوئیچینگ (Brand Switching)

تعریف و مفهوم برند سوئیچینگ (Brand Switching)

طبق تعریفی که Cornelius و همکارانش (۲۰۱۴) ارائه نموده اند انتقال برند به دو شیوه انجام می گیرد. انتقال داخل خانواده یک برند که عبارت است […]