می 30, 2017
B2B Marketing

استراتژی بازاریابی ۳۳: بازاریابی کسب و کار به کسب و کار B2B Marketing (B2B)

بازاریابی کسب و کار به کسب و کار شیوه‌ای از بازاریابی فردی یا سازمانی است(شامل کسب و کارهای تجاری، دولت‌ها، و دیگر موسسات). این شیوه، به […]
می 30, 2017
20 عنصر بازاریابی

۲۲ قانون تغییر ناپذیر بازاریابی

قانون رهبری: بهتر است اول باشی تا بهتر باشی. قانون رده بندی: اگر در رده ای نمی توانی اول باشی، رده ای را بساز که درآن […]
می 30, 2017
20 عنصر بازاریابی

نقش جایگاه سازی در استراتژی بازاریابی

بازاریابی نباید همراه با خشونت باشد. با استفاده هوشمندانه از جایگاه سازی، به طور مؤثرتری می توانیم از منابع استفاده کنیم. این گونه تصویر برند را […]
می 30, 2017
20 عنصر بازاریابی

اهمیت جاذبه و دافعه در بازاریابی

نظریه بازاریابی بین دو نوع استراتژی تبلیغات تفاوت قائل است،  جاذبه و دافعه. جاذبه در برابر دافعه از مدیریت زنجیره عرضه نشأت می گیرد. با زنجیره […]
می 30, 2017
ژئومارکتینگ

نقطه عطف آغاز فعالیت روی مبحث ژئومارکتینگ

تقریباً ۴ سال پیش بود که با برادرم فعالیت غیرمتمرکز بر روی مبحث ژئومارکتینگ را آغاز کردیم. رشته من مدیریت بازاریابی و برادرم سیستم های اطلاعات […]
می 29, 2017
Measuring Social Media

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانی) در اندازه گیری رسانه ها

مصرف کنندگان، در محتویات رسانه ها، کانال ها و دستگاه ها انتخاب های بیشتری از قبل دارند. تبلیغ کنندگان، صاحبان رسانه ها و خریداران رسانه باید […]
می 29, 2017
مدیریت زنجیره توزیع و عرضه

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانی) در مدیریت زنجیره توزیع و عرضه

زنجیره های عرضه، به علت چرخۀ شکننده ای که خرید مشتریان دارد، روز به روز پیچیده تر می شوند؛ و جهانی شدن منجر به گسترش شبکه […]
می 29, 2017
Geomarketing

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ (بازاریابی مکانی) در نوآوری و فرصت های بازار

برندهای تجاری برای حفظ ارتباط در بازاری که روز به روز شلوغ تر می شود، تحت فشاری دائمی هستند. دانستن زمان، مکان و چگونگی ارائه تجارب […]
می 29, 2017
Social Media Marketing

استراتژی ۳۲: بازاریابی رسانه‌‌های اجتماعی Social Media Marketing

رسانه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و توئیتر برای کسب و کارهای زبر و زرنگی که مایلند بر مشارکت مشتریان سرمایه گذاری نمایند، فرصت منحصربفردی به وجود آورده […]