خرداد ۳, ۱۳۹۶
SiteSelection

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)|انتخاب سایت های خرده فروشی

ژئومارکتینگ، به فروشندگان در تصمیم گیری برای محل فروشگاه جدید کمک می کند. برای یک فروشگاه زنجیره ای موجود، کارشناسان ژئومارکتینگ عملکرد فروشگاه های فعلی را […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داخل فروشگاه

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| نقشه برداری و تجزیه و تحلیل داخل فروشگاه

هدف کارشناسان ژئومارکتینگ، این است که فروشگاهای آفلاین را به اندازه وب سایت ها، هوشمند سازند و این کار، زمانی که مشتریان در فضای خرده فروشی […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
نقشه برداری وتجزیه وتحلیل مال

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| نقشه برداری و تجزیه و تحلیل مراکز خرید

کارشناسان ژئومارکتینگ می توانند مال شما را نقشه برداری کنند؛ چه از طریق  فایل های موجود CAD و یا از ابتدا و با استفاده از آخرین […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
مناطق تجاری براساس مشتریان

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| مناطق تجاری بر اساس مشتریان

نقشه برداری داده های مشتریان واقعی، چشم انداز دقیقی از منطقه تجاری شما را فراهم می کند. هر چه اطلاعات شما بیشتر باشد، بهتر است – […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
رسانه های اجتماعی

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| مناطق تجاری رسانه های اجتماعی

موتور تمایلات بر اساس مکان در حال حاضر، Via Platform، داده های جغرافیایی از شبکه های اجتماعی را در لایه هایی جمع آوری می کند تا […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
مناطق واقعی تجارت پویا براساس خریدار

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| مناطق واقعی تجارت پویا بر اساس خریدار

به عنوان بخش مهمی از طرح های Mall Mix، کارشناسان ژئومارکتینگ، برای بهبود توانایی هایمان در تعریف منطقه تجاری یک مرکز خرید تلاش های خستگی ناپذیری […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
Matterport

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)| Matterport 3D InStore

کارشناسان ژئومارکتینگ، هر فضایی را می توانند به تصویر بکشند. همانطور که دروبین Matterport Pro 3D  به آرامی می چرخد، رنگ ها و خطوط فضا را […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
فضاهای فروشگاه

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان محور)| تجزیه و تحلیل راه حل های مربوط به فضاهای فروشگاه های واقعی

راه حل های تجزیه و تحلیل مکانی ژئومارکتینگ، برای خرده فروشی های واقعی و صاحبان مال ها طراحی شده است تا به آن ها در به […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶
خرده فروشی

کاربرد اجرایی ژئومارکتینگ(بازاریابی مکان محور)|تجزیه و تحلیل های فضای خرده فروشی ها

کارشناسان ژئومارکتینگ، در تجزیه و تحلیل های فضای خرده فروشی ها تخصص دارند نقشه کشی و تحلیل تمام داده های جغرافیایی که با فضاهای آفلاین سر […]