می 20, 2017
hospitality-industry

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت هتلداری و گردشگری

شرکت های مسافرتی با رقابت شدید برای مشتری مواجهند که ناشی از عرضه بیش از حد است؛ یک بازار تکه تکه و تقاضای روز افزون مصرف […]
می 20, 2017
فناوری

کاربرد ژئو مارکتینگ در صنعت فن آوری

در جامعه متصل امروز، تکنولوژی تمام صنایع را تحت تاثیر قرار می دهد – فرصت ها را برمی انگیزد و سرعت نوآوری را افزایش می دهد. […]
می 20, 2017
صنعت خرده فروشی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت خرده فروشی

سرعت تغییر در صنعت خرده فروشی توسط پیشرفت های دیجیتالی هدایت می شود: نقاط تماس بیشتر، بررسی بیشتر محصول و مقایسه برای مصرف کنندگان جهت دسترسی […]
می 20, 2017
خدمات اجتماعی

کاربرد ژئو مارکتینگ در خدمات اجتماعی

قابل اعتماد و مورد اطمینان در سراسر جهان تحقیقات مورد اعتماد، مستقل و قوی در مقابل معاینه تخصصی و نظارت عمومی می ایستد. کارشناسان ژئومارکتینگ با […]
می 20, 2017
صنعت رسانه وسرگرمی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت رسانه و سرگرمی

صنعت رسانه و سرگرمی، تغییر و تحولات سریعی را تجربه می کند. این مساله، برای آن دسته از پخش کنندگان، ناشران، سازمان های تبلیغات و سرگرمی، […]
می 20, 2017
کالاهای صنعتی

کاربردهای ژئو مارکتینگ در کالاهای صنعتی

نوآوری و تغییر، فرصت های بازار کالاهای صنعتی را بر می انگیزد. در حالی که بازارهای جدید پدیدار می شوند و بازارهای موجود به سرعت در […]
می 20, 2017
صنعت سلامت

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت سلامت

امروزه، نوآوری های مراقبت های بهداشتی، خیلی بیشتر از اینکه توسط سطح نوآوری مورد قضاوت قرار گیرند، توسط نتایج و تجربیات سلامت قضاوت می شوند. علاوه […]
می 20, 2017
خدمات مالی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت خدمات مالی

چشم انداز رقابتی برای صنعت خدمات مالی، به طور قابل توجهی گسترش یافته است. اعتماد (و یا عدم آن) یک مسئله مهم است. مصرف کنندگان به […]
می 20, 2017
سبک زندگی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت مد و سبک زندگی

صنعت مد و سبک زندگی تقریباً با تمام چالش هایی که وجود دارد، مواجه است: از کلیه خرده فروشی های تقاضا محور که وفاداری مشتریان را […]