می 20, 2017
صنعت رسانه وسرگرمی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت رسانه و سرگرمی

صنعت رسانه و سرگرمی، تغییر و تحولات سریعی را تجربه می کند. این مساله، برای آن دسته از پخش کنندگان، ناشران، سازمان های تبلیغات و سرگرمی، […]
می 20, 2017
کالاهای صنعتی

کاربردهای ژئو مارکتینگ در کالاهای صنعتی

نوآوری و تغییر، فرصت های بازار کالاهای صنعتی را بر می انگیزد. در حالی که بازارهای جدید پدیدار می شوند و بازارهای موجود به سرعت در […]
می 20, 2017
صنعت سلامت

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت سلامت

امروزه، نوآوری های مراقبت های بهداشتی، خیلی بیشتر از اینکه توسط سطح نوآوری مورد قضاوت قرار گیرند، توسط نتایج و تجربیات سلامت قضاوت می شوند. علاوه […]
می 20, 2017
خدمات مالی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت خدمات مالی

چشم انداز رقابتی برای صنعت خدمات مالی، به طور قابل توجهی گسترش یافته است. اعتماد (و یا عدم آن) یک مسئله مهم است. مصرف کنندگان به […]
می 20, 2017
سبک زندگی

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت مد و سبک زندگی

صنعت مد و سبک زندگی تقریباً با تمام چالش هایی که وجود دارد، مواجه است: از کلیه خرده فروشی های تقاضا محور که وفاداری مشتریان را […]
می 20, 2017
Energy_Original

کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت انرژی

افزایش تقاضای انرژی در سراسر جهان، قیمت های شکننده انرژی و چارچوب های قانونی، انتقال جهانی در جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و انتظارات […]
می 20, 2017
کالاهای مصرفی

کابرد ژئومارکتینگ در کالاهای مصرفی

تعداد نقاط تماس بین برندها و مصرف کنندگان، با نرخ بی سابقه ای رو به افزایش است. مصرف کنندگان، به جای اینکه تنها دنبال به دست […]
می 20, 2017
کاربرد ژئومارکتینگ در صنعت خودرو

کابرد ژئو مارکتینگ در صنعت خودرو

صنعت جهانی خودرو با تغییراتی در دو جبهه مواجه است: از یک طرف تغییر در چشم انداز صنعت بازارهای نوظهور و افزایش مقررات زیست محیطی و […]
می 20, 2017
ژئو مارکتینگ

کاربردهای ژئومارکتینگ در صنایع مختلف

سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه فعالیت های شرکت و تصمیم گیری ها داشته باشد. در اینجا کاربردهای ژئو مارکتینگ را در […]