مارس 4, 2017
آموزش H.S.E

ایمنی کار با اره‌ها (Saws Safety)

اره‌ها وسایلی هستند که برای بریدن و قطع کردن چوب، فلز، مصنوعات بتنی و… به کار می‌روند. امروز در پروژه‌های در حال ساخت و ساز و […]
فوریه 28, 2017
انسان موفق

انسانهای موفق و ویژگی آنان

انسان‌های موفق با پیگیری و تعقیب یک برنامه‌ی استراتژیک به اینجا رسده‌اند. آن‌ها آموخته‌اند که چگونه کار کنند تا پیشرفت کنند. همه‌ی ما می‌دانیم که برای […]
فوریه 28, 2017
بهترین دفاع شنیدن است

بهترین دفاع شنیدن است

هیچ کس دوست ندارد که مورد انتقاد قرارگیرد. در شرایط مختلف هر کس عکس العمل دفاعی متفاوتی از خود نشان می دهد. دفع انتقاد با زیر […]
فوریه 28, 2017
پیش‌بینی غیرمنطقی چیست؟

پیش‌بینی غیرمنطقی چیست؟

ما مشکل را درک می‌کنیم و با دقت راه حلی ایده‌آل برای آن در نظر می‌گیریم؛ و همه باید بپذیرند که این ایده چقدر خوب است […]
فوریه 28, 2017
فروش موفق

فراتر از انتظار مشتری- پیش از فروش | راهبرد دوازدهم

نه روش فراتر از انتظار مشتری رفتار کردن – پیش از فروش پیش از تماس فروش، دستور کار پیشنهادی برای ملاقات‌ها را به دست مشتری برسانید. […]
فوریه 28, 2017
فروش موفق

ایجاد تیم فروش مشتری‌محور | راهبرد یازدهم

نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته‌ای را جهت جذب و حفظ مشتریان ارائه می‌کنند. […]
فوریه 28, 2017
فروش موفق

تمرین خصلت‌های فروش برای جذب مشتریان مردد | راهبرد دهم

فروشندگانی که نگرش مثبت‌تری از خود در ذهن مشتری می‌سازند تقریباً ۲۰ درصد بیشتر از تماس‌های چهره به چهره و همکارانشان به اهداف درآمدی دست پیدا […]
فوریه 28, 2017
فروش موفق

تهیه فهرست مشتریان توسعه دهنده فروش | راهبرد نهم

اگر بدون معرف و رابط با سوژه‌ها تماس بگیرید تنها ۲ درصد امکان صحبت کردن با آن‌ها وجود خواهد داشت. اگر معرفی شوید شانستان تا ۲۰ […]
فوریه 28, 2017
فروش موفق

ارائه طرح پیشنهادی فروش به مشتریان سخت‌گیر | راهبرد هشتم

خلاصه مدیریتی به همراه برنامه سرمایه‌گذاری مهمترین بخش پروپوزال است. این قسمت بیشترین تاثیر را بر روی مشتریان در فرآیند تصمیم گیری دارد. پس از آنکه […]