بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
شرایط روان شناختی محیط کار

شرایط روان شناختی محیط کار

تحقیقات نشان می دهد که ترکیب فیزیکی و طراحی محیط کار و اندازه آن و نوع مبلمان با ایجاد شرایط گوناگون روان شناختی، مانند احساس داشتن […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
خطا در نظام های انسان- ماشین

انواع خطا در نظام های انسان-ماشین

بسیاری از پیشرفت ها در نظام های انسان-ماشین نتیجه تحقیقات انجام گرفته درباره خطاهای منظم و تکراری بوده است که در سیستم های خاص اتفاق می […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
توسعه سازمانی

توسعه سازمانی چیست؟

در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها مجبور شدند فعالیت تولیدی خود را متوقف کنند تنها به این علت که نتوانستند برای هماهنگ شدن با […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
ساختار سازمانی سنتی در مقابل ساختار غیر سنتی

ساختار سازمانی سنتی در مقابل ساختار غیر سنتی

سازمان های سنتی که به طور رسمی نقش اعضای خود را مشخص می کنند، دقیقاً مطابق مقررات اداره شده، کاملاً با ثبات بوده و در مقابل […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

در سال های اخیر سازمان ها در تصمیم گیری های پر اهمیت کاری هرچه بیشتر و بیشتر به تصمیم گیری های گروهی روی آورده اند. بخشی […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد آجیل و خشکبار ۲۰۰۳ :۱۶۰۵۰ ISO

 این استاندارد در مورد محصولات غذایی، آزمایش مواد غذایی، غلات و حبوبات، آجیل(مواد غذایی)، بادام زمینی، تجزیه و تحلیل شیمایی و آزمایش، تعیین مقدار آفلاتوکسین، مایکوتوکسین، […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت موثر فرایند آموزش ۱۹۹۹: ۱۰۰۱۵ ISO

به فرایند فراهم آوری و توسعه دانش، مهارت ها و رفتارها به منظور برآورده ساختن الزامات آموزشی اطلاق می گردد.
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

راهنمای مدیریت پروژه ۲۰۱۲: ۲۱۵۰۰ ISO

۲۱۵۰۰ راهنمای مدیریت پروژه سازمان بین المللی استاندارد های (ISO) می باشد که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. این استاندارد بین المللی، توصیفی کلان از […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مراکز آموزشی ISO IWA 2:2007

استاندارد راهنمای ۲ IWA  به موسسات آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت  کیفیت بر مبنای استاندارد ۹۰۰۱ ISO را متناسب با شرایط و ویژگیهای خاص اینگونه […]