بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
توسعه سازمانی

توسعه سازمانی چیست؟

در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها مجبور شدند فعالیت تولیدی خود را متوقف کنند تنها به این علت که نتوانستند برای هماهنگ شدن با […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
ساختار سازمانی سنتی در مقابل ساختار غیر سنتی

ساختار سازمانی سنتی در مقابل ساختار غیر سنتی

سازمان های سنتی که به طور رسمی نقش اعضای خود را مشخص می کنند، دقیقاً مطابق مقررات اداره شده، کاملاً با ثبات بوده و در مقابل […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵
اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

اثر بخشی تصمیم گیری گروهی در سازمان

در سال های اخیر سازمان ها در تصمیم گیری های پر اهمیت کاری هرچه بیشتر و بیشتر به تصمیم گیری های گروهی روی آورده اند. بخشی […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد آجیل و خشکبار ۲۰۰۳ :۱۶۰۵۰ ISO

 این استاندارد در مورد محصولات غذایی، آزمایش مواد غذایی، غلات و حبوبات، آجیل(مواد غذایی)، بادام زمینی، تجزیه و تحلیل شیمایی و آزمایش، تعیین مقدار آفلاتوکسین، مایکوتوکسین، […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت موثر فرایند آموزش ۱۹۹۹: ۱۰۰۱۵ ISO

به فرایند فراهم آوری و توسعه دانش، مهارت ها و رفتارها به منظور برآورده ساختن الزامات آموزشی اطلاق می گردد.
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

راهنمای مدیریت پروژه ۲۰۱۲: ۲۱۵۰۰ ISO

۲۱۵۰۰ راهنمای مدیریت پروژه سازمان بین المللی استاندارد های (ISO) می باشد که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. این استاندارد بین المللی، توصیفی کلان از […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مراکز آموزشی ISO IWA 2:2007

استاندارد راهنمای ۲ IWA  به موسسات آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت  کیفیت بر مبنای استاندارد ۹۰۰۱ ISO را متناسب با شرایط و ویژگیهای خاص اینگونه […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مراکز درمانی ISO IWA 1:2005

 استاندارد راهنمای۱ IWA به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP

نظام HACCP کلیه خطرات و نقاط بحرانی را در طول زنجیره تولید، عرضه و مصرف و نیز بیماریهای ناشی از مصرف تولیدات را بوسیله گروه HACCP […]