بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاههای پزشکی ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲ ISO

این استاندارد بوسیله کمیته فنی ۲۱۲  ISO/TCتهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ ISO

 این استاندارد بین المللی به تشریع الزامات سیستم مدیریت کیفیت می پردازد که می تواند توسط سازمان هایی که به طراحی، توسعه، نصب،تولید و ارائه خدمات […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

گواهینامه مواد عذایی در سطح بین المللی GLOBAL GAP

 گلوبال گپ(که عموماً به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) خود را بعنوان یک مرجع کلیدی برای عملیات کشاورزی خوبGAP(Good Agriculture Practice)در بازار جهانی شناسانده […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۲۰۸۱۵:۲۰۰۸ IS0

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

معرفی جایزه ملی بهره وری EFQM

 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی یک جایزه ملی است که بر اساس مفاد نظامنامه و دستورالعمل های آن، به برترین بنگاههای اقتصادی ایرانی حائز […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی GMP Standard

GMP با تمرکز بر ساختارهای محیطی و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو، مواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS

این استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ TS استاندارد سازی و پیشرفت […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

معرفی نشان غذای حلال

حلال به غذاهایی گفته می شود که در دین اسلام مصرف آنها مجاز است. حلال همچنین عنوان مجموعه ای از نام نشان های تجاری(برند) است که […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ ISO

هدف از این استاندارد گسترش سیستم مدیرت کیفیت می باشد که بهبود مستمر را فراهم آورده و بر جلوگیری از ضرر و کاهش زیان در زنجیره […]