فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

راهنمای مدیریت پروژه ۲۰۱۲: ۲۱۵۰۰ ISO

۲۱۵۰۰ راهنمای مدیریت پروژه سازمان بین المللی استاندارد های (ISO) می باشد که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. این استاندارد بین المللی، توصیفی کلان از […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مراکز آموزشی ISO IWA 2:2007

استاندارد راهنمای ۲ IWA  به موسسات آموزشی کمک می کند تا سیستم مدیریت  کیفیت بر مبنای استاندارد ۹۰۰۱ ISO را متناسب با شرایط و ویژگیهای خاص اینگونه […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مراکز درمانی ISO IWA 1:2005

 استاندارد راهنمای۱ IWA به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی HACCP

نظام HACCP کلیه خطرات و نقاط بحرانی را در طول زنجیره تولید، عرضه و مصرف و نیز بیماریهای ناشی از مصرف تولیدات را بوسیله گروه HACCP […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

مجوز صادرات به اروپا نشان CE

 این نشان جهت صادرات محصولات شما به کلیه کشورهای اروپایی می باشد.
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

مجوز صادرات محصول به خاورمیانه نشان CE (انطباق)

این نشان جهت صادرات کلیه محصولات شما به کشورهای حوزه خاورمیانه می باشد.
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی ارزشگذاری برند ISO 10668 :2010

 این استاندارد با عنوان “بهای نام تجاری – نیازمندی ها برای ارزش پولی نام تجاری” به تشریح استوار و شفاف روش هایی برای اندازه گیری میزان […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی مسئولیت پذیری ISO 26000:2010

 این استاندارد برای مسئولیت اجتماعی راهنمایی هایی ارائه می کند. این ایزو برای انواع سازمان ها در هر دو بخش عمومی و خصوصی واقع در کشورهای […]