بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO

 به مجموعه معیارها و روش هایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود، سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان اطلاق […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO

 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
نتایج تعارض

نتایج تعارض در سازمان و محیط کار

گفته می شود که تعارض در محیط های کاری هم نتایج مثبت در بر دارد و هم نتایج منفی. معمولاً به این مطلب اهمیت داده می […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
تعارض درسازمان ها و گروه های کاری

نتایج تعارض در گروه های کاری در سازمان

در حالی که رقابت به یک وضعیت برانگیزنده دلالت دارد، تعارض برای توصیف آن رقابت جویی افراد یا گروه های کاری علنی و آشکار می شود […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
جابجایی کارمندی

نتایج انتقال و جابجایی کارمندان در سازمان

در تعریف و اندازه گیری جابجایی کارمندی مانند غیبت مشکلات فراوانی وجود دارد. جابجایی غیر اختیاری زمانی رخ می دهد که کارگر اخراج و یا برای […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
غیبت کارمندی

نتایج غیبت و جابجایی کارمندان در سازمان

غیبت و جابه جایی کارگری هر دو می تواند هم اختیاری باشد و هم غیراختیاری. غیبت اختیاری زمانی است که کارمندان به این علت سرکار حاضر […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
تعهد سازمانی و رضایت شغلی

تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

مفاهیم رضایت شغلی و تعهد سازمانی، اگر چه از هم متمایزند، اما کاملاً به هم وابسته‌اند. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که همبستگی مثبت بالایی […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
برقرای ارتباط در یک محیط کار متنوع و چند فرهنگی

برقرای ارتباط موثر و کارآمد در محیط کاری متنوع و چند فرهنگی

دنیای کار هر روز بیشتر و بیشتر متنوع می شود نیروی کار در بیشتر سازمان ها از مردمی با سوابق فرهنگی گوناگون که بسیاری از آنها […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
کیفیت زندگی کاری

عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارمندان

رضایت شغلی روی کیفیت زندگی کاری کارمندان تأثیر عمده ای دارد. برای مثال، کارگری که احساس رضایت شغلی عمیقی دارد و از پریشانی کمتری رنج می […]