بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی رسیدگی به شکایت مشتری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO

هدف اصلی این استاندارد اثربخش نمودن فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان و نحوه برخورد سیستماتیک با شکایات در سازمان ها می باشد که در نهایت ارتقاء […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO

جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری از […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS

شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان، کارگران موقت، کارکنان پیمانکار، بازدیدکنندگان و هر فرد دیگری در محیط کار تاثیر بگذارد را به […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO

 به مجموعه معیارها و روش هایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود، سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان اطلاق […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO

 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
نتایج تعارض

نتایج تعارض در سازمان و محیط کار

گفته می شود که تعارض در محیط های کاری هم نتایج مثبت در بر دارد و هم نتایج منفی. معمولاً به این مطلب اهمیت داده می […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
تعارض درسازمان ها و گروه های کاری

نتایج تعارض در گروه های کاری در سازمان

در حالی که رقابت به یک وضعیت برانگیزنده دلالت دارد، تعارض برای توصیف آن رقابت جویی افراد یا گروه های کاری علنی و آشکار می شود […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
جابجایی کارمندی

نتایج انتقال و جابجایی کارمندان در سازمان

در تعریف و اندازه گیری جابجایی کارمندی مانند غیبت مشکلات فراوانی وجود دارد. جابجایی غیر اختیاری زمانی رخ می دهد که کارگر اخراج و یا برای […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
غیبت کارمندی

نتایج غیبت و جابجایی کارمندان در سازمان

غیبت و جابه جایی کارگری هر دو می تواند هم اختیاری باشد و هم غیراختیاری. غیبت اختیاری زمانی است که کارمندان به این علت سرکار حاضر […]