فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

گواهینامه مواد عذایی در سطح بین المللی GLOBAL GAP

 گلوبال گپ(که عموماً به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) خود را بعنوان یک مرجع کلیدی برای عملیات کشاورزی خوبGAP(Good Agriculture Practice)در بازار جهانی شناسانده […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۲۰۸۱۵:۲۰۰۸ IS0

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

معرفی جایزه ملی بهره وری EFQM

 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی یک جایزه ملی است که بر اساس مفاد نظامنامه و دستورالعمل های آن، به برترین بنگاههای اقتصادی ایرانی حائز […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی GMP Standard

GMP با تمرکز بر ساختارهای محیطی و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو، مواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS

این استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ TS استاندارد سازی و پیشرفت […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

معرفی نشان غذای حلال

حلال به غذاهایی گفته می شود که در دین اسلام مصرف آنها مجاز است. حلال همچنین عنوان مجموعه ای از نام نشان های تجاری(برند) است که […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ ISO

هدف از این استاندارد گسترش سیستم مدیرت کیفیت می باشد که بهبود مستمر را فراهم آورده و بر جلوگیری از ضرر و کاهش زیان در زنجیره […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی رسیدگی به شکایت مشتری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO

هدف اصلی این استاندارد اثربخش نمودن فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان و نحوه برخورد سیستماتیک با شکایات در سازمان ها می باشد که در نهایت ارتقاء […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO

جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری از […]