فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد سیستم فست فودها SFBB

  SFBB یک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است که در سال ۲۰۰۶ توسط آژانس استانداردهای غذایی انگلستان (FOOD STANDARD AGENCY) […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد استریلیزه کردن دستگاه های پزشکی ۱۷۶۶۴:۲۰۰۴ ISO

استاندارد استریلیزه کردن دستگاه های پزشکی
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی ۱۴۹۷۱:۲۰۰۷ ISO

 این استاندارد الزامات مورد نیاز برای مدیریت ریسک برقرار برای تعیین ایمنی یک دستگاه پزشکی شده توسط تولید کننده در طول چرخه عمر محصول است.
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاههای پزشکی ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲ ISO

این استاندارد بوسیله کمیته فنی ۲۱۲  ISO/TCتهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ ISO

 این استاندارد بین المللی به تشریع الزامات سیستم مدیریت کیفیت می پردازد که می تواند توسط سازمان هایی که به طراحی، توسعه، نصب،تولید و ارائه خدمات […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

گواهینامه مواد عذایی در سطح بین المللی GLOBAL GAP

 گلوبال گپ(که عموماً به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) خود را بعنوان یک مرجع کلیدی برای عملیات کشاورزی خوبGAP(Good Agriculture Practice)در بازار جهانی شناسانده […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ۲۰۸۱۵:۲۰۰۸ IS0

استاندارد مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

معرفی جایزه ملی بهره وری EFQM

 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی یک جایزه ملی است که بر اساس مفاد نظامنامه و دستورالعمل های آن، به برترین بنگاههای اقتصادی ایرانی حائز […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی GMP Standard

GMP با تمرکز بر ساختارهای محیطی و نیز لوازم و تجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو، مواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه […]