فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS

این استاندارد برای همه سازمان هایی است که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ TS استاندارد سازی و پیشرفت […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

معرفی نشان غذای حلال

حلال به غذاهایی گفته می شود که در دین اسلام مصرف آنها مجاز است. حلال همچنین عنوان مجموعه ای از نام نشان های تجاری(برند) است که […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ ISO

هدف از این استاندارد گسترش سیستم مدیرت کیفیت می باشد که بهبود مستمر را فراهم آورده و بر جلوگیری از ضرر و کاهش زیان در زنجیره […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی رسیدگی به شکایت مشتری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO

هدف اصلی این استاندارد اثربخش نمودن فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان و نحوه برخورد سیستماتیک با شکایات در سازمان ها می باشد که در نهایت ارتقاء […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO

جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری از […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS

شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان، کارگران موقت، کارکنان پیمانکار، بازدیدکنندگان و هر فرد دیگری در محیط کار تاثیر بگذارد را به […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO

 به مجموعه معیارها و روش هایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود، سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان اطلاق […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO

 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت […]
فوریه 2, 2017
نتایج تعارض

نتایج تعارض در سازمان و محیط کار

گفته می شود که تعارض در محیط های کاری هم نتایج مثبت در بر دارد و هم نتایج منفی. معمولاً به این مطلب اهمیت داده می […]