فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی رسیدگی به شکایت مشتری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO

هدف اصلی این استاندارد اثربخش نمودن فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان و نحوه برخورد سیستماتیک با شکایات در سازمان ها می باشد که در نهایت ارتقاء […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO

جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری از […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS

شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان، کارگران موقت، کارکنان پیمانکار، بازدیدکنندگان و هر فرد دیگری در محیط کار تاثیر بگذارد را به […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO

 به مجموعه معیارها و روش هایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود، سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان اطلاق […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO

 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت […]
فوریه 2, 2017
نتایج تعارض

نتایج تعارض در سازمان و محیط کار

گفته می شود که تعارض در محیط های کاری هم نتایج مثبت در بر دارد و هم نتایج منفی. معمولاً به این مطلب اهمیت داده می […]
فوریه 2, 2017
تعارض درسازمان ها و گروه های کاری

نتایج تعارض در گروه های کاری در سازمان

در حالی که رقابت به یک وضعیت برانگیزنده دلالت دارد، تعارض برای توصیف آن رقابت جویی افراد یا گروه های کاری علنی و آشکار می شود […]
فوریه 2, 2017
جابجایی کارمندی

نتایج انتقال و جابجایی کارمندان در سازمان

در تعریف و اندازه گیری جابجایی کارمندی مانند غیبت مشکلات فراوانی وجود دارد. جابجایی غیر اختیاری زمانی رخ می دهد که کارگر اخراج و یا برای […]
فوریه 2, 2017
غیبت کارمندی

نتایج غیبت و جابجایی کارمندان در سازمان

غیبت و جابه جایی کارگری هر دو می تواند هم اختیاری باشد و هم غیراختیاری. غیبت اختیاری زمانی است که کارمندان به این علت سرکار حاضر […]