فوریه 2, 2017
تعهد سازمانی و رضایت شغلی

تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

مفاهیم رضایت شغلی و تعهد سازمانی، اگر چه از هم متمایزند، اما کاملاً به هم وابسته‌اند. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که همبستگی مثبت بالایی […]
فوریه 2, 2017
برقرای ارتباط در یک محیط کار متنوع و چند فرهنگی

برقرای ارتباط موثر و کارآمد در محیط کاری متنوع و چند فرهنگی

دنیای کار هر روز بیشتر و بیشتر متنوع می شود نیروی کار در بیشتر سازمان ها از مردمی با سوابق فرهنگی گوناگون که بسیاری از آنها […]
فوریه 2, 2017
کیفیت زندگی کاری

عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارمندان

رضایت شغلی روی کیفیت زندگی کاری کارمندان تأثیر عمده ای دارد. برای مثال، کارگری که احساس رضایت شغلی عمیقی دارد و از پریشانی کمتری رنج می […]
فوریه 2, 2017
مصاحبه های استخدامی

چگونگی مصاحبه های استخدامی برای کسب شغل

برای بدست آوردن تقریباً هر شغلی در ایالات متحده متقاضی باید لااقل در یک مصاحبه استخدامی که یکی از تدابیر کاملاً متداول در غربالگری و انتخاب […]
فوریه 2, 2017
آزمون های مهارت ها و دانش شغلی

آزمون های مهارت ها و دانش شغلی کارکنان

آزمون استاندارد گوناگونی هم وجود دارد که مهارت های خاص شغلی و یا حوزه دانش شغلی را اندازه گیری می کنند. نمونه آزمون های شغلی برای […]
فوریه 1, 2017
استخدام کارمند

فرآیند استخدام کارمند در سازمان

استخدام کارمندی فرایندی است که در آن سازمان ها کارگران بالقوه را برای انجام مشاغل گوناگون خود جذب می کنند. تعداد زیادی از سازمان ها برای […]
فوریه 1, 2017
مدلی برای استخدام کارمند

مدلی برای استخدام کارمند در سازمان

مدل انتخاب و استخدام کارگران کارآمد و دارای بهره وری عملاً مدل ساده‌ای است. این مدل از دو سری متغیر تشکیل می شود که عبارتند از […]
فوریه 1, 2017
اعتیاد به کار

اعتیاد به کار چیست؟

قربانیان فرسودگی بعضی مواقع معتاد به کار توصیف می شوند،یعنی کارکنانی که به کارشان معتاد هستند. همه معتادان به کار برای خوب انجام دادن کار تلاش […]
فوریه 1, 2017
فرسودگی

فرسودگی چیست؟

آثار استرس شغلی که از کار زیاد نتیجه می گردد فرسودگی نامیده می شود. کارکنانی که از فرسودگی رنج می برند در کارشان کم علاقه و […]