دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر به مشتریان محتاط (بخش یازدهم)

راهکارهای فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد یازدهم ایجاد تیم فروش مشتری محور: نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته ای […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - جذب مشتریان محتاط و مردد (بخش دهم)

راهبردهای جذب مشتریان محتاط و مردد

راهبرد دهم تمرین خصلت های فروشی که منجر به جذب مشتریان محتاط و مردد می شود: فروشندگانی که نگرش مثبت تری از خود در ذهن مشتری […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - تنظیم لیستی از مشتریان ثابت (بخش نهم)

تنظیم لیستی از مشتریان ثابت و وفادار برای توسعه و بهبود فروش

راهبرد نهم تهیه فهرستی از مشتریانی که به بهبود و توسعه فروش کمک می کنند. اگر بدون معرف ورابط با سوژه ها تماس بگیرد تنها ۲ […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان سخت گیر (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان سخت گیر

راهبرد هشتم ارائه طرح پیشنهادی فروش به مشتریان سخت گیر خلاصه مدیریتی به همراه برنامه سرمایه گذاری مهمترین بخش پروپوزال است.این قسمت بیشترین تاثیر را بر […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید

راهبرد هفتم ارائه ونمایش فروش جهت ترغیب مشتریان مشکل پسند به خرید محصول فروشندگان حرفه ای سه برابر بیشتر از فروشندگان معمولی در زمینه ارائه ونمایش […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر و جذب مشتریان محتاط

جذب مشتریان محتاط بوسیله عقد قرارداد جهت افزایش فروش

راهبرد پنجم رفع ایرادات و ابهامات مشتریان محتاط جهت ترغیب به خرید حدود ۷۰ درصد نیروهای فروش علت عدم موفقیت در عقد قرارداد را عدم توافق […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر و جذب مشتریان محتاط

جذب مشتریان محتاط بوسیله ارائه پیشنهادات خرید کم ریسک

راهبرد چهارم ارائه پیشنهادات خرید کم ریسک به مشتریان محتاط دلیل اصلی آنکه بسیاری از قراردادهای فروش منعقد نمی شوند ارائه و نمایش محصولات پیش از […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - شناخت نگرانی ها و نیازهای مشتریان بی میل (بخش سوم)

شناخت نگرانی ها و نیازهای مشتریان بی میل

 راهبرد سوم پرسش سوالات مناسب از نگرانی ها  و نیازهای مشتریان بی میل * سوالات: سلاح مخفی فروشندگان موفق چهار برابر بیشتر از فروشندگان عادی سوال […]