ژانویه 29, 2017
اصول ارزیابی مشاغل

اصول و روش های ارزیابی مشاغل

امروزه رشد مدیریت به مرحله‌ای رسیده است که مدیران، ارزیابی مشاغل و تعیین میزان دستمزد را امری ضروری می‌دانند. با همکاری متخصصین و کارشناسان سعی می‏کنند […]
ژانویه 29, 2017
خستگی شغلی

خستگی شغلی چیست؟

خستگی ارتباط نزدیکی با آثار یکنواختی بر رفتار دارد. خستگی کنترل افکار به هم پیوسته افراد را به هم می‌زند و باعث می‌شود که شخص رشته […]
ژانویه 25, 2017
مدل کنترل -تقاضا

معرفی مدل کنترل – تقاضا در شغل

مدل کنترل – تقاضا بیان می‌کند که اثرات فشارآورنده‌های شغلی، اثر متقابل پیچیده تقاضا و کنترل کارمند می‌باشد. تقاضاهای فشارآورنده‌های شغلی نظیر مقدار کار هستند که […]
ژانویه 25, 2017
کارکرد با ماشین

کارکرد با ماشین چیست؟

مطالعات کنترل عملی یا عینی به حل مشکل کنترل ضمنی کمک می‌کند. یعنی به ما اجازه می‌دهد در مورد اثرات عینی کنترل پایین به نتایجی برسیم. […]
ژانویه 25, 2017
روانشناسی صنعتی – حجم کار

بررسی تاثیرات حجم کار روی کارکنان

حجم کار مربوط است به تقاضاهای کاری که شغل به کارمند محول می‌کند و می‌تواند دو نوع باشد: کمی و کیفی کار، حجم کمی کار، مقدار […]
ژانویه 25, 2017
روانشناسی صنعتی – سردرگمی و تضاد در نقش

تاثیرات سردرگمی و تضاد در نقش در کارکنان

سردرگمی و تضاد، که اغلب به عنوان فشارآورنده یاد می‌شود، عناوین معروف در تحقیق استرس شغلی بوده است، سردرگمی در نقش درحدی است که کارمندان در […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر به مشتریان محتاط (بخش یازدهم)

راهکارهای فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد یازدهم ایجاد تیم فروش مشتری محور: نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته ای […]
ژانویه 11, 2017
فروش در دوران رکود - جذب مشتریان محتاط و مردد (بخش دهم)

راهبردهای جذب مشتریان محتاط و مردد

راهبرد دهم تمرین خصلت های فروشی که منجر به جذب مشتریان محتاط و مردد می شود: فروشندگانی که نگرش مثبت تری از خود در ذهن مشتری […]