دی ۱۳, ۱۳۹۵
توماس ناگل | استاد برجسته بازاریابی

توماس ناگل | استاد برجسته بازاریابی

توماس ناگل استاد بازاریابی در دنشگاه بوستون و رئیس انجمن قیمت گذاری استراتژیک در بوستون، ماساچوست می باشد. وی به دلیل فعالیت ها و تأثیرش در […]
دی ۱۳, ۱۳۹۵
تام پیترز

تام پیترز | یکی از نخبگان برجسته تجارت

تام پیترز نویسنده کتاب «در جستجوی برتری» در سال ۱۹۸۰، یکی از نخبگان مشهور مدیریت است. وی تمایل زیادی به مباحث اهمیت خدمات، نوآوری و رهبری […]
دی ۱۳, ۱۳۹۵
100 راز ساده موفقیت در کسب و کار - دیوید نیون

۱۰۰ راز ساده موفقیت در کسب و کار – دیوید نیون

دی ۱۳, ۱۳۹۵
22 قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات - مایکل نیومن

۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات – مایکل نیومن

دی ۱۳, ۱۳۹۵
20 عنصر بازاریابی - دیوید پیرسون

۲۰ عنصر بازاریابی – دیوید پیرسون

دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد كاركنان سازمان

بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد کارکنان سازمان

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می‌شود و سازمان‌ها هر چه بیشتر چندملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع‌تر می‌شوند، […]
دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

نیروهای انسانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور دارند و یکی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آیند؛ به طوری که همواره مورد […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

گذر از اقتصاد صنعتی و از میان رفتن مرزهای جغرافیایی کسب و کار و به تبع آن شدت یافتن رقابت موجب شده است تا مشتری به […]
دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

اگر چه موضوع اثربخشی مدیریت سالیان طولانی مورد توجه اندیشمندان بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه در قرن بیستم شروع شده است. یکی از […]