دسامبر 25, 2016
شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

نیروهای انسانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور دارند و یکی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آیند؛ به طوری که همواره مورد […]
دسامبر 25, 2016
بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

گذر از اقتصاد صنعتی و از میان رفتن مرزهای جغرافیایی کسب و کار و به تبع آن شدت یافتن رقابت موجب شده است تا مشتری به […]
دسامبر 25, 2016
شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

اگر چه موضوع اثربخشی مدیریت سالیان طولانی مورد توجه اندیشمندان بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه در قرن بیستم شروع شده است. یکی از […]
دسامبر 25, 2016
بررسی و شناسایی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان سازمان

بررسی و شناسایی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان سازمان

در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات، زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان، راهی جز جلب رضایت […]
دسامبر 25, 2016
بررسي و شناسایی اثرات ميزان شايستگي مديران و تحليل رفتگي شغلي کارکنان در سازمان

بررسی و شناسایی اثرات میزان شایستگی مدیران و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان

امروزه مسئله تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان‌ها به امری مهم تبدیل گشته که ناشی از عوامل متعددی بوده و نتایج آن می‌تواند عواقب زیان باری […]
دسامبر 25, 2016
بررسی و شناسایی تاثیرات هوش هیجانی بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان

بررسی و شناسایی تاثیرات هوش هیجانی بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان

یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه در سازمان های مبتنی بر دانش، چگونگی تسهیم دانش بین افراد و واحدهای مختلف سازمانی می باشد. در سازمانی […]
دسامبر 25, 2016
بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

امروزه دانش و اطلاعات به عنوان  عامل تعیین کننده‌ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است. سازمان‌هایی که درعرصه کسب و کار […]
دسامبر 25, 2016
شناسایی و بررسی ارزیابی انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان سازمان

شناسایی و بررسی ارزیابی انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان سازمان

یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت امروز که تاکید فراوانی بر جایگاه و اهمیت آن شده است، منابع انسانی می باشد. منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمان […]
دسامبر 25, 2016
شناسایی و بررسی موانع تحقیق و پژوهش درسازمان ها

شناسایی و بررسی موانع تحقیق و پژوهش درسازمان ها

توسعه علمی، فنی، اقتصادی و فرهنگی هر سازمان بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و […]