جولای 31, 2016
22 قانون نام تجاری – قانون دوم: قانون اختصار (بخش دوم)

قانون دوم: قانون اختصار

  در طول مدت کوتاهی، قهوه استارباکز به صورت یکی از مهمترین و محبوبترین نام های تجاری در آمده است. محدود ساختن دامنه تمرکز، به مفهوم […]
جولای 31, 2016
22 قانون نام تجاری – قانون اول: قانون توسعه

قانون اول: قانون توسعه

امروزه، جریان بازاریابی به گونه ای پیچیده، گیج کننده، و مملو از مفاهیم نامفهوم در آمده است. در بیشتر شرکتها، جریان بازاریابی توسط گروه های فعال […]
جولای 31, 2016
فرهنگ واژگان برند

ساختار، مدیر امور هنری و کارها و تصاویرگرافیکی

ساختار: Architecture ساختار نام تجاری راه و روش ترکیب و نام‌گذاری نام‌های تجاری شرکت و چگونگی ارتباط همه‌ی اسامی تجاری با یکدیگر است. ساختار جزء مهمی […]
جولای 31, 2016
فرهنگ واژگان برند

سفیران، علوم تجزیه و تحلیل، فروشگاه پشتیبان و گزارش سالانه

سفیران: ambassadors اشخاصی که نماینده‌ی نام تجاری هستند، اما به طور مستقیم به وظایف ارتباطات بازاریابی مربوط نمی‌شوند. از هر کارمند انتظار می‌رود تا ارزش‌های نام […]
جولای 31, 2016
فرهنگ واژگان برند

الگوی آیدا، آگاهی از نام تجاری، فعالیت‌ها، علا‌‌قه‌ها و عقاید، اتحاد و نام‌گذاری الفبایی- عددی

الگوی آیدا: AIDA Model یک الگوی «سلسله‌ی مراتب تأثیرات» است که بر پایه‌ی آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام می‌باشد؛ چهار گام پی در پی که یک […]
جولای 31, 2016
فرهنگ واژگان برند

کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات، بازاریابی وابستگی، آژانس های رابط، آژانس ثبت

کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات: Advertising Wear Out بیانگر هنگامی است که مصرف کنندگان به یک پیام تبلیغی بی تفاوت می شوند؛ […]
جولای 28, 2016
فرهنگ واژگان برند

ارزش افزوده ، مصرف اعتیادآور و پذیرش و تبلیغات

ارزش افزوده: Added Value مزیت مشهود یا غیر مشهود ایجاد شده توسط محصول یا خدمت که عموما مستلزم قیمت بالاتری است و وفاداری مشتری و برتری […]
جولای 28, 2016
فرهنگ واژگان برند

ارتباطات رسانه ای، متصدی حساب مشتریان، تحقیق موردی و آمیزه بازاریابی تعدیل شده

ارتباطات رسانه ای: Above the line Communications این اصطلاح به ارتباطات بازاریابی، شامل خرید رسانه های سنتی از قبیل تلویزیون، رادیو، چاپ و تبلیغات محیطی اشاره […]
جولای 28, 2016
فرهنگ واژگان برند

پیام مدیر گروه کلید

نامهای تجاری قلب کسب و کار هستند. آن‌ ها به کسب و کار، محصول یا خدمت، اسم، ظاهر و شخصیت می‌دهند. با این وجود، نام های […]