مرداد ۶, ۱۳۹۵
موفقیت در بازار فروش

اصول و فنون مذاکرات فروش

امروزه تولیدکنندگان بزرگ به خوبی آگاهند که مرغوبیت محصولات به تنهایی قادر به کسب نتایج موفقیت آمیز نیست. آنها موفقیت و شایستگی حقیقی را در وجود […]
مرداد ۶, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

تاثیرات نظم و آراستگی در محیط کار (Housekeeping)

مقررات H.S.E در صنایع، توصیه می‌کند که محل کار همیشه مرتب، منظم و تمیز باشد. بی‌نظمی و ریخت‌پاشی که در اکثر صنایع وجود دارد، احتمال وقوع […]
مرداد ۶, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

بازآموزی H.S.E یا (H.S.E Retraining) در محیط کار

تمام افراد در برابر مقررات ایمنی و بهداشت و انجام درست کار، مسئولیت اخلاقی و قانونی دارند و هر فردی مسئول ایمنی کار خود است. کارکنان […]
مرداد ۶, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

مدیریت بحران (Crisis Management) در محیط کار

به هر نوع حادثه‌ی طبیعی (سیل، زلزله، آتش‌فشان و …) و مصنوعی (انفجار، آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی و …) که به طور ناگهانی و غیرمنتظره به […]
مرداد ۶, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

گزارش‌دهی حوادث (Accident Reporting) در محیط کار

تمام حوادثی که در سطح سایت یا کارخانه اتفاق می‌افتد باید ثبت و در دفتر مخصوص نوشته شود. هدف از این کار آنالیز و بررسی آمار […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

آموزش H.S.E – پیشگیری از حوادث در محیط کار

پیشگیری از حوادث (Accident Prevention) انجام کارها به شکل ایمن و اجرای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E – M.S) تا حد زیادی در […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

روش های اجرایی مدیریت تغییر در H.S.E

هر تغییر و جابه‌جایی در نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها و رویه‌های سازمان احتمال به وجود آمدن خطرات جدید H.S.E را خواهد داشت. در مدیریت تغییر، هرگونه […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

قوانین و مقررات عمومی H.S.E)General HSE Rules)

تمام کارگاه‌ها و شرکت‌ها و صنایع دارای مقررات و قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست H.S.E هستند. این قوانین باید به تأیید مدیریت ارشد رسانده شده […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش H.S.E

نقش وظایف شغلی کارکنان در H.S.E

طبق قوانین و مقررات، همه‌ی افراد دارای وظایف و مسئولیت‌هایی هستند که رعایت H.S.E یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، رعایت H.S.E جزیی از کار شماست، […]