جولای 27, 2016
آموزش H.S.E

بازآموزی H.S.E یا (H.S.E Retraining) در محیط کار

تمام افراد در برابر مقررات ایمنی و بهداشت و انجام درست کار، مسئولیت اخلاقی و قانونی دارند و هر فردی مسئول ایمنی کار خود است. کارکنان […]
جولای 27, 2016
آموزش H.S.E

مدیریت بحران (Crisis Management) در محیط کار

به هر نوع حادثه‌ی طبیعی (سیل، زلزله، آتش‌فشان و …) و مصنوعی (انفجار، آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی و …) که به طور ناگهانی و غیرمنتظره به […]
جولای 27, 2016
آموزش H.S.E

گزارش‌دهی حوادث (Accident Reporting) در محیط کار

تمام حوادثی که در سطح سایت یا کارخانه اتفاق می‌افتد باید ثبت و در دفتر مخصوص نوشته شود. هدف از این کار آنالیز و بررسی آمار […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

آموزش H.S.E – پیشگیری از حوادث در محیط کار

پیشگیری از حوادث (Accident Prevention) انجام کارها به شکل ایمن و اجرای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (H.S.E – M.S) تا حد زیادی در […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

روش های اجرایی مدیریت تغییر در H.S.E

هر تغییر و جابه‌جایی در نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها و رویه‌های سازمان احتمال به وجود آمدن خطرات جدید H.S.E را خواهد داشت. در مدیریت تغییر، هرگونه […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

قوانین و مقررات عمومی H.S.E)General HSE Rules)

تمام کارگاه‌ها و شرکت‌ها و صنایع دارای مقررات و قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست H.S.E هستند. این قوانین باید به تأیید مدیریت ارشد رسانده شده […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

نقش وظایف شغلی کارکنان در H.S.E

طبق قوانین و مقررات، همه‌ی افراد دارای وظایف و مسئولیت‌هایی هستند که رعایت H.S.E یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، رعایت H.S.E جزیی از کار شماست، […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

نقش آموزش کارکنان در ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

همراهان گرامی از این پس در گروه کلید در نظر داریم مجموعه آموزش HSE (که H از Health یعنی بهداشت، S از Safety یعنی ایمنی و […]
جولای 18, 2016
تفکر استراتژیک تبلیغات

معرفی و تشریح برخی از مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک تبلیغات

استراتژیست ‏های تبلیغاتی: افرادی هستند که مسئول موفقیت و یا شکست تبلیغاتی سازمان می باشند. در حقیقت تصمیم گیرنده های نهایی و کلیدی تبلیغات سازمان هستند. […]