خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

مدیریت بازاریابی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت ها و اطلاعات جغرافیایی تاثیر ابعاد جغرافیایی بر روی اجزای قیمت جغرافیای هزینه گذاری جغرافیای تقاضا جغرافیای رقابت سیاست های قیمت گذاری جغرافیایی ویژگی سیاست […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

خرده فروشی محلی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محل خرده فروشی: مدیریت چشم انداز سنت تحقیقات مکان سهم جغرافیدانان سهم بازاریابی محل سکونت و تصمیم گیری خرده فروشان و آگاهی […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی رفتار مصرف کننده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و اثرات آن

بازاریابی و جغرافیا مکان و تصمیمات سازمانی از بازاریابی جغرافیایی به بازاریابی مکانی برنامه های کاربردی بازاریابی مکانی مکان خرده‌ فروشی مدیریت بازاریابی رفتار مکانی مصرف […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی اثرات تلفیق GIS و بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و بازاریابی

یکی از وظایفی که مدیران بازاریابی شرکت‏ ها برعهده دارند بخش بندی بازار براساس متغیرهای خاصی است. یکی از این متغیرها، متغیرهای جغرافیایی است؛ بدین معنا […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

محاسن و معایب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

محاسن یک سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل موارد زیر است: کیفیت بالای تحلیل داده ها و امکان تجزیه و تحلیل آنها با روش‎های پیشرفته. مدیریت و تغییر […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چیست؟

در دنیای امروز کلیه اطلاعات، مکان دار هستند؛ بدین معنی که دارای مختصات جغرافیایی بوده و لذا می توان گفت که اکثر شرکت ‏های دولتی و […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل موثر در انتخاب شغل مناسب

عوامل موثر در انتخاب شغل مناسب

انتخاب شغل فرآیندی پیچیده است که عوامل بسیاری درآن دخالت دارند.دسته ‏ای از این عوامل به خود فرد مربوط می شود که از آن جمله می […]