ژوئن 26, 2016
مکاتبات بازرگانی

باز کردن یک حساب (Opening a current account)

Note: Opening a current account: in this example, the owner of a fashion shop is applying to open a current account. The bank manager will acknowledge […]
ژوئن 26, 2016
مکاتبات بازرگانی

انجام مقدمات جهت برآورد هزینه ها (Making arrangement for an estimate)

Note: Peter Lane replies to Jean Landman, copying the message to the surveyor, John Pelham. Notice that this message fulfills the requirements for correspondence dealing with […]
ژوئن 23, 2016
مکاتبات بازرگانی

گزارشی مبنی بر محموله آسیب دیده (Advice of damaged consignment)

Note: This fax is from Lynch& Co, who received a damaged CONSIGNMENT and were told by their supplier, 5 atex S.p.A., to return it. توضیحات:این نمابر […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

مدیریت بازاریابی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت ها و اطلاعات جغرافیایی تاثیر ابعاد جغرافیایی بر روی اجزای قیمت جغرافیای هزینه گذاری جغرافیای تقاضا جغرافیای رقابت سیاست های قیمت گذاری جغرافیایی ویژگی سیاست […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

خرده فروشی محلی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محل خرده فروشی: مدیریت چشم انداز سنت تحقیقات مکان سهم جغرافیدانان سهم بازاریابی محل سکونت و تصمیم گیری خرده فروشان و آگاهی […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی رفتار مصرف کننده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و اثرات آن

بازاریابی و جغرافیا مکان و تصمیمات سازمانی از بازاریابی جغرافیایی به بازاریابی مکانی برنامه های کاربردی بازاریابی مکانی مکان خرده‌ فروشی مدیریت بازاریابی رفتار مکانی مصرف […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی اثرات تلفیق GIS و بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بازاریابی

کسب و کارها باید دنیایی از اطلاعات را مدیریت و از آنها استفاده کنند. این اطلاعات شامل یک موقعیت جغرافیایی، یک آدرس، یک محدوده و منطقه […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و بازاریابی

یکی از وظایفی که مدیران بازاریابی شرکت‏ ها برعهده دارند بخش بندی بازار براساس متغیرهای خاصی است. یکی از این متغیرها، متغیرهای جغرافیایی است؛ بدین معنا […]