خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

لزوم حمایت کشورهای اسلامی از برندسازی

چندین دلیل وجود دارد که چرا کشورهای اسلامی باید با برندسازی بخش عمومی و خصوصی و ملی ارتباط داشته باشند. نخستین دلیل این است که مشکلاتی […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

ضروت برندسازی اسلامی برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

 کشورهای مختلف درست مانند شرکت های بزرگ هستند. و البته همانند شرکت‏ ها، آنها را می توان برندسازی نمود. هر چیزی می تواند یک برند شود […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

طبقه بندی و ماهیت برند اسلامی

به نظر می‏ رسد که تا امروز درک روشنی از معنای عبارت «برندسازی اسلامی» ارائه نشده است؛ وضعیتی که گاهی موجب می‌شود از اصطلاح «اسلامی» به […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

برند اسلامی و انواع آن

برندسازی اسلامی را می توان به سه شیوه‌ی متفاوت تعریف کرد که در همگی آن‌ها شاخص «اسلامی» استفاده می‌شود: برندهای اسلامی مطیع (دین)، بر اساس مبدأ، […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

محصولات حرام در اسلام

گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده، و به زجر کشته شده، و […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
برندسازی اسلامی

طبقه بندی محصولات در اسلام

در حدود دهه ۱۹۸۰ بود که ایده‌ای جدید همه‌ جا را فرا گرفت؛ این‌که برندها دارایی هستند و ارزش ویژه ‏ای دارند، و همچنین راهبرد (استراتژی) […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

لغزش‏ های رهبری استراتژیک

ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان کار آسانی نخواهد بود. این مهم، نیازمند کارکنانی باهوش و توانا می باشد. اما همچنان کافی نیست. چه چیزی مانع […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

بررسی فرآیند رهبری استراتژیک

برای آشنایی بیشتر با معنی دقیق ‏تر رهبری استراتژیک، در ادامه در مورد دو نوع رفتار مهم واصلی رهبری توضیح داده خواهد شد که مفهوم رهبری […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

تمایزات و ویژگی های رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک، هنگامی که تصمیمات و اقدامات رهبران در سازمان کاربردی استراتژیک دارند به کار برده می‎شوند. همچنین ممکن است به طریق زیر نیز تعریف شود: […]