خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بررسی تجارت در سطح بین المللی

در این مبحث توجه ما معطوف به دو منطقه عمده تجاری است که فرصت‏ های مناسبی را برای صادر کنندگان فراهم می‏ سازد. یعنی منطقه اقیانوس […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

نقش و کاربرد تجارت بین الملل

بعد از دهه ‏ها پافشاری بر استراتژی جایگزینی واردات که از سوی کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده، ولی به نتایج درخور و توجهی در جهت توسعه […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
اسناد گمرکی

اسناد بازرگانی چیست؟

اسناد اعم از بانکی، بیمه، حمل، گمرکی، بازرگانی، خرید و … بسیار متنوع و متعدد بوده و نقش مهمی در بازرگانی خارجی، حمل و نقل و […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد CPT

CARRIAGE PAID TO این قاعده می‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده FCA

FREE CARRIER این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

تحویل کالا در محل کارEXW

EX WORKS این قاعده می ‏تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرارگیرد که بیش از یک […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

طبقه بندی ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰

یازده قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ در دو گروه متمایز به شرح زیر قرار می‎گیرند: قواعد قابل استفاده برای هر نوع شیوه یا انواع شیوه‏ های حمل و […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
اینکوترمز 2010

چگونگی استفاده از قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰

اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته برای فعالیت ‏های بازرگانی امکان دسترسی گسترده‏ تری را به بازارهای جهانی فراهم کرده است. کالاها در کشورهای […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵
بازاریابی بین الملل

اهمیت بازاریابی بین المللی

اهداف بلند مدت هر شرکتی رشد و بقاء می باشد. شرکت‏ ها برای دستیابی به این دو هدف باید توانایی رقابت داشته باشند. با افزایش داد […]