خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

تعریف و تمرکز رهبری استراتژیک

بهترین کاری که سازمان‏ ها می‏ توانند انجام دهند این است که دائما درحال یادگیری باشند. این‏ کار در عمل بد ین معناست که استراتژی سازمان […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت جامع هزینه

مفهوم مدیریت جامع هزینه این است که هرعاملی نه تنها باید با هزینه کمتر از قبل و نیز کمتر از تمامی رقبا انجام شود، بلکه برای […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

تعاریف و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین

یکپارچه ‏‏سازی کلیه فعالیت زنجیره تامین که به آن اشاره شد از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل اتکا، با ایجاد ارتباط […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره‏ تامین (SCM) رویکرد جدیدی است که ‏وظایف تهیه و تدارک خرید مواد خام، تبدیل آنها به کالای واسطه ‏ای و نهایی و توزیع به‏ […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

معرفی سیستم ‏های مدیریت خرید

در دنیای امروز، اهمیت “خرید خارجی” بر هیچ کس پوشیده نیست. اغلب کشورهای جهان، به دلیل توزیع عوامل تولید در مناطق مختلف، با یکدیگر روابط تجاری […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت بازاریابی جهانی چیست؟

مدیریت بازاریابی جهانی، فرآیند تمرکز منابع – منابع انسانی و منابع فیزیکی – درجهت اهداف سازمان به منظور بهره برداری از فرصت ‏ها و مواجهه با […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

آشنایی با سازمان جهانی تجارت

موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تاکنون مذاکرات متعددی در چارچوب […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بررسی تجارت در سطح بین المللی

در این مبحث توجه ما معطوف به دو منطقه عمده تجاری است که فرصت‏ های مناسبی را برای صادر کنندگان فراهم می‏ سازد. یعنی منطقه اقیانوس […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

نقش و کاربرد تجارت بین الملل

بعد از دهه ‏ها پافشاری بر استراتژی جایگزینی واردات که از سوی کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده، ولی به نتایج درخور و توجهی در جهت توسعه […]