ژوئن 4, 2016
برندسازی اسلامی

برند اسلامی و انواع آن

برندسازی اسلامی را می توان به سه شیوه‌ی متفاوت تعریف کرد که در همگی آن‌ها شاخص «اسلامی» استفاده می‌شود: برندهای اسلامی مطیع (دین)، بر اساس مبدأ، […]
ژوئن 4, 2016
برندسازی اسلامی

محصولات حرام در اسلام

گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده، و به زجر کشته شده، و […]
ژوئن 4, 2016
برندسازی اسلامی

طبقه بندی محصولات در اسلام

در حدود دهه ۱۹۸۰ بود که ایده‌ای جدید همه‌ جا را فرا گرفت؛ این‌که برندها دارایی هستند و ارزش ویژه ‏ای دارند، و همچنین راهبرد (استراتژی) […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

لغزش‏ های رهبری استراتژیک

ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان کار آسانی نخواهد بود. این مهم، نیازمند کارکنانی باهوش و توانا می باشد. اما همچنان کافی نیست. چه چیزی مانع […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

بررسی فرآیند رهبری استراتژیک

برای آشنایی بیشتر با معنی دقیق ‏تر رهبری استراتژیک، در ادامه در مورد دو نوع رفتار مهم واصلی رهبری توضیح داده خواهد شد که مفهوم رهبری […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

تمایزات و ویژگی های رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک، هنگامی که تصمیمات و اقدامات رهبران در سازمان کاربردی استراتژیک دارند به کار برده می‎شوند. همچنین ممکن است به طریق زیر نیز تعریف شود: […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

تعریف و تمرکز رهبری استراتژیک

بهترین کاری که سازمان‏ ها می‏ توانند انجام دهند این است که دائما درحال یادگیری باشند. این‏ کار در عمل بد ین معناست که استراتژی سازمان […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت جامع هزینه

مفهوم مدیریت جامع هزینه این است که هرعاملی نه تنها باید با هزینه کمتر از قبل و نیز کمتر از تمامی رقبا انجام شود، بلکه برای […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

تعاریف و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین

یکپارچه ‏‏سازی کلیه فعالیت زنجیره تامین که به آن اشاره شد از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل اتکا، با ایجاد ارتباط […]