فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - شش سوال ساده در تعیین صلاحیت مشتریان بالقوه (بخش سوم)

طرح شش سوال ساده در تعیین صلاحیت مشتریان بالقوه

به شیوه ای که هم اکنون وقت خود را سپری می کنید، نگاه کنید. این بهترین راه برای گرفتن یک عکس فوری از مهارت های مدیریت […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - مشتری یابی (بخش دوم)

روش ها و راهکارهای مشتری یابی

برای یافتن بهترین مشاغل در زمینه ی فروش، با کل فرآیند کاریابی، مثل یک شغل رفتار کنید و از منابع متنوع شامل نشریات چاپی، شبکه سازی، […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
راهگشای فروش - فروشنده موفق (بخش اول)

ویژگی های فروشنده موفق و حرفه ای

همراهان گرامی، فروش و فروشندگی، یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف است که نتیجه آن نشان دهنده موفقیت و شکست تمامی تلاش ها، سرمایه گذاری […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵
برند آفرینی شخصی خلاق

خلاقیت و نوآوری، موتور محرکه تغییرات در حوزه برند

همراهان گرامی از این پس قرار است موضوع جدیدی با عنوان برند آفرینی شخصی خلاق را با جزییات موشکافانه آن برای شما شرح دهیم پس تا […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- قضاوت رهبر (بخش پنجم)

چگونگی قضاوت رهبر موفق

همراهان گرامی، ۵ جمله کوتاه پایانی از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می دهیم. […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری (بخش چهارم)

هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری موفق

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- دوراندیشی و احتیاط یک رهبر (بخش سوم)

دوراندیشی و احتیاط یک رهبر موفق

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- ذکاوت یک رهبر (بخش دوم)

ذکاوت یک رهبر موفق

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش اول از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- پنج ویژگی یک رهبر (بخش اول)

پنج ویژگی یک رهبر موفق

همراهان گرامی، رهبری آمیزه ای از: بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راست گویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت، و بخش پنجم: نظم است. […]