اسفند ۲, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

رقابت در آشوب چگونه است

زندگی در یک بازار رقابتی، واقعاً مانند «رویدادی است که وقتی شما مشغول برنامه ریزی هستید در حال وقوع است»(جان لنون). اما این باعث نمی شود […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

بازاریابی و مدیریت در دوران تلاطم

در شرایط بحران سازمانی، افراد برای یافتن استراتژی هایی که آنها را قادر به بقا و کامیابی سازد، به رهبران و مدیرانشان توجه دارند. این استراتژی‌ها […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

رهبری استراتژیک و پنج مهارت ترکیبی آن

۱-پیش بینی آینده توانایی پیش بینی آینده یکی از مشخصه های معرف انسان است. این توانایی به شدت در مهارت ما در زمینه کنترل امور موثر […]
اسفند ۲, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

مهارت های فکری مورد نیاز در تبلیغات

مهارت های پایه ۱-حافظه اگر می‌خواهید حافظه بهتری داشته باشید، استراتژی های ساده زیادی برای تقویت آن وجود دارد. به عنوان مثال همیشه یاداشت برداری کنید. […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

اثر بخشی مدیریت استراتژیک تبلیغات

اثر بخشی در هرعملی تعریف خاص خود را دارد، ولی در تبلیغات و به ویژه در تبلیغات بازرگانی اثر بخشی به عکس العمل هایی گفته می […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

اهمیت و ضرورت مدیریت استراتژیک تبلیغات

رسالت و اهداف و استراتژی هایی که مدیریت استراتژیک در کل سیستم سازمان به خصوص در برنامه بازاریابی تدوین و اجرا می کند توسط ترکیب عناصر […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

مدیریت استراتژیک تبلیغات چیست؟

می توان مدیریت استراتژیک تبلیغات را بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات تبلیغاتی مختلف که سازمان را قادر می سازد […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغاتی چیست؟

هنری مینتزبرگ”متفکران” را از “برنامه‌ریزان” استراتژیک جدا می داند. وی برای برنامه ریزان استراتژیک نقش های موثری همچون گردآوری داده، همراهی تصمیم گیران استراتژیک در خلق […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
تفکر استراتژیک تبلیغات

ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغاتی یا کمپین تبلیغاتی

یکی از مهمترین مباحث مدیریت استراتژیک به ویژه در استراتژی های تبلیغاتی برنامه ریزی استراتژیکی یا کمپین تبلیغاتی است. «راسل اکاف» در مورد برنامه ریزی، سه […]