فوریه 20, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

رقابت در آشوب چگونه است

زندگی در یک بازار رقابتی، واقعاً مانند «رویدادی است که وقتی شما مشغول برنامه ریزی هستید در حال وقوع است»(جان لنون). اما این باعث نمی شود […]
فوریه 20, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

بازاریابی و مدیریت در دوران تلاطم

در شرایط بحران سازمانی، افراد برای یافتن استراتژی هایی که آنها را قادر به بقا و کامیابی سازد، به رهبران و مدیرانشان توجه دارند. این استراتژی‌ها […]
فوریه 20, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

رهبری استراتژیک و پنج مهارت ترکیبی آن

۱-پیش بینی آینده توانایی پیش بینی آینده یکی از مشخصه های معرف انسان است. این توانایی به شدت در مهارت ما در زمینه کنترل امور موثر […]
فوریه 20, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

مهارت های فکری مورد نیاز در تبلیغات

مهارت های پایه ۱-حافظه اگر می‌خواهید حافظه بهتری داشته باشید، استراتژی های ساده زیادی برای تقویت آن وجود دارد. به عنوان مثال همیشه یاداشت برداری کنید. […]
فوریه 18, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

اثر بخشی مدیریت استراتژیک تبلیغات

اثر بخشی در هرعملی تعریف خاص خود را دارد، ولی در تبلیغات و به ویژه در تبلیغات بازرگانی اثر بخشی به عکس العمل هایی گفته می […]
فوریه 18, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

اهمیت و ضرورت مدیریت استراتژیک تبلیغات

رسالت و اهداف و استراتژی هایی که مدیریت استراتژیک در کل سیستم سازمان به خصوص در برنامه بازاریابی تدوین و اجرا می کند توسط ترکیب عناصر […]
فوریه 18, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

مدیریت استراتژیک تبلیغات چیست؟

می توان مدیریت استراتژیک تبلیغات را بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات تبلیغاتی مختلف که سازمان را قادر می سازد […]
فوریه 18, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

تفکر استراتژیک تبلیغاتی چیست؟

هنری مینتزبرگ”متفکران” را از “برنامه‌ریزان” استراتژیک جدا می داند. وی برای برنامه ریزان استراتژیک نقش های موثری همچون گردآوری داده، همراهی تصمیم گیران استراتژیک در خلق […]
فوریه 18, 2017
تفکر استراتژیک تبلیغات

ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغاتی یا کمپین تبلیغاتی

یکی از مهمترین مباحث مدیریت استراتژیک به ویژه در استراتژی های تبلیغاتی برنامه ریزی استراتژیکی یا کمپین تبلیغاتی است. «راسل اکاف» در مورد برنامه ریزی، سه […]