سوابق علمی و اجرایی همکاران

می 11, 2017
سوابق علمی و اجرایی علی سبزعلی یمقانی

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی سبزعلی یمقانی

۱- سوابق و افتخارات تحصیلی دکتری: دفاع از رساله دکتری در سال ۹۸ با عنوان مدل‏سازی کاربر و مکان مبتنی بر بافت در شبکه­های اجتماعی مکان […]