اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

رهبری توأم با وحدت رویّه چگونه رهبری است؟

اکنون به بخش تکنیک‌های تفسیر قدرت شخصیت برای یک رهبر موفق رسیدیم. به عنوان نخستین گام، باید به کارکنان خود اطمینان بدهید که در رهبری و […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

برقراری تعادل میان تواضع و غرور چگونه صورت می گیرد

بخشی از فروتنی یک رهبر را می‌توان در تشخیص این حقیقت دانست که موفقیت او با تلاش‌‌‌‌های دیگران حاصل شده است. این مورد یکی از راه‌های […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

تقویت فکر و روحیه برای داشتن روحیه ای قوی

تقویت روحیه یکی از سرفصل‌های کاری مورد علاقه‌ی لومباردی است. او باور داشت که این موضوع یکی از مهم‌ترین مهارت‌های رهبری است. در رموز رهبری لومباردی، […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

برای از خودگذشتگی آمادگی داشته باشید

ما اغلب سعی می‌کنیم که از بازیکنان یا از کارکنان در برابر درد و سرخوردگی از شکست‌ها و خطاها حمایت کنیم. ما می‌گوییم: «این قدر خودت […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

از همه سخت‌کوش‌تر باشید

هرگز فریفته افسانه‌های موفقیت یک شبه نشوید. اغلب افرادی که یک شبه و در کمال راحتی به موفقیت دست یافته و ما به این سبب تقدیسشان […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

تعهد تام داشته باشید

تعهد تام بر عدم نگرانی برای هر کار دیگری به جز کارهای در دست اقدام، دلالت دارد. تعهد تام به معنای: پرهیز از اتلاف وقت، تنبلی، […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

کلی نگر باشید

بخشی از رشد و پویش یک دیدگاه و استراتژی جامع و بر پایه‌ی یک درک کلی، از دیدگاه و توانمندی‌های رهبر می‌باشد. هر بخشی از سازمان، […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

تثبیت شخصیت و شخصیت سازی

در الگوی رهبری لومباردی، شخصیت اولین ضرورت است. شخصیت در پیوند با شیوه‌های رفتاری و شایستگی‌ها، پایه‌های رهبری را بنیان می‌نهد. شخصیت در تمام وجود و […]
اسفند ۴, ۱۳۹۵
قوانین لومباردی

توانمندی‌های شخصی خود را به میدان بیاورید

خودشناسی از لحاظ فرآیند و نتیجه، چیزی به غیر از کشف باطن و استعدادهای نهایی و نقاط ضعف خود، نیست. هیچ فرمولی وجود ندارد که با […]