خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

تمایزات و ویژگی های رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک، هنگامی که تصمیمات و اقدامات رهبران در سازمان کاربردی استراتژیک دارند به کار برده می‎شوند. همچنین ممکن است به طریق زیر نیز تعریف شود: […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
رهبری استراتژیک

تعریف و تمرکز رهبری استراتژیک

بهترین کاری که سازمان‏ ها می‏ توانند انجام دهند این است که دائما درحال یادگیری باشند. این‏ کار در عمل بد ین معناست که استراتژی سازمان […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- قضاوت رهبر (بخش پنجم)

چگونگی قضاوت رهبر موفق

همراهان گرامی، ۵ جمله کوتاه پایانی از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می دهیم. […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری (بخش چهارم)

هوشمندی مدیر یکی از فنون رهبری موفق

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- دوراندیشی و احتیاط یک رهبر (بخش سوم)

دوراندیشی و احتیاط یک رهبر موفق

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش اول از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان ذکاوت شرح می […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- ذکاوت یک رهبر (بخش دوم)

ذکاوت یک رهبر موفق

همراهان گرامی، اینک جملات کوتاه بخش اول از پنج بخش (بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راستگویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت و بخش […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
100 اصل رهبری برای همه زمان ها- پنج ویژگی یک رهبر (بخش اول)

پنج ویژگی یک رهبر موفق

همراهان گرامی، رهبری آمیزه ای از: بخش اول: ذکاوت، بخش دوم: اعتماد و راست گویی، بخش سوم: شفقت، بخش چهارم: شجاعت، و بخش پنجم: نظم است. […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
قانون توانگری

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری و توانگر بودن

حقیقت تکان دهنده درباره توانگری این است که توانگر بودن کاملاً درست است، نه نادرست. مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و […]
فروردین ۹, ۱۳۹۵
توانگری

اندیشه توانگر چیست؟

منظور از تولد «اندیشه توانگر» اندیشه یی است که فزونی، نشو، نما، کامیابی، دولت، شوکت و ثمرات نیکو به بار می آورد. میزان آرامش و تندرستی […]