ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

لغزش‏ های رهبری استراتژیک

ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان کار آسانی نخواهد بود. این مهم، نیازمند کارکنانی باهوش و توانا می باشد. اما همچنان کافی نیست. چه چیزی مانع […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

بررسی فرآیند رهبری استراتژیک

برای آشنایی بیشتر با معنی دقیق ‏تر رهبری استراتژیک، در ادامه در مورد دو نوع رفتار مهم واصلی رهبری توضیح داده خواهد شد که مفهوم رهبری […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

تمایزات و ویژگی های رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک، هنگامی که تصمیمات و اقدامات رهبران در سازمان کاربردی استراتژیک دارند به کار برده می‎شوند. همچنین ممکن است به طریق زیر نیز تعریف شود: […]
ژوئن 4, 2016
رهبری استراتژیک

تعریف و تمرکز رهبری استراتژیک

بهترین کاری که سازمان‏ ها می‏ توانند انجام دهند این است که دائما درحال یادگیری باشند. این‏ کار در عمل بد ین معناست که استراتژی سازمان […]