جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

روش های اجرایی مدیریت تغییر در H.S.E

هر تغییر و جابه‌جایی در نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها و رویه‌های سازمان احتمال به وجود آمدن خطرات جدید H.S.E را خواهد داشت. در مدیریت تغییر، هرگونه […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

قوانین و مقررات عمومی H.S.E)General HSE Rules)

تمام کارگاه‌ها و شرکت‌ها و صنایع دارای مقررات و قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست H.S.E هستند. این قوانین باید به تأیید مدیریت ارشد رسانده شده […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

نقش وظایف شغلی کارکنان در H.S.E

طبق قوانین و مقررات، همه‌ی افراد دارای وظایف و مسئولیت‌هایی هستند که رعایت H.S.E یکی از آنهاست. به عبارت دیگر، رعایت H.S.E جزیی از کار شماست، […]
جولای 25, 2016
آموزش H.S.E

نقش آموزش کارکنان در ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار

همراهان گرامی از این پس در گروه کلید در نظر داریم مجموعه آموزش HSE (که H از Health یعنی بهداشت، S از Safety یعنی ایمنی و […]