بهمن ۶, ۱۳۹۵
مدل کنترل -تقاضا

معرفی مدل کنترل – تقاضا در شغل

مدل کنترل – تقاضا بیان می‌کند که اثرات فشارآورنده‌های شغلی، اثر متقابل پیچیده تقاضا و کنترل کارمند می‌باشد. تقاضاهای فشارآورنده‌های شغلی نظیر مقدار کار هستند که […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
کارکرد با ماشین

کارکرد با ماشین چیست؟

مطالعات کنترل عملی یا عینی به حل مشکل کنترل ضمنی کمک می‌کند. یعنی به ما اجازه می‌دهد در مورد اثرات عینی کنترل پایین به نتایجی برسیم. […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
روانشناسی صنعتی – حجم کار

بررسی تاثیرات حجم کار روی کارکنان

حجم کار مربوط است به تقاضاهای کاری که شغل به کارمند محول می‌کند و می‌تواند دو نوع باشد: کمی و کیفی کار، حجم کمی کار، مقدار […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
روانشناسی صنعتی – سردرگمی و تضاد در نقش

تاثیرات سردرگمی و تضاد در نقش در کارکنان

سردرگمی و تضاد، که اغلب به عنوان فشارآورنده یاد می‌شود، عناوین معروف در تحقیق استرس شغلی بوده است، سردرگمی در نقش درحدی است که کارمندان در […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
ارگونومی شغلی

ارزیابی ارگونومیک از کارهای نشسته

هر سازمانی دارای تشکیلات و سیستم اداری و قانون و مقررات خاص خود می باشد. برای فعالیت خود از ساختمانی با اتاقهای که دارای مساحتهای متفاوتی […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
ارگونومی شغلی

بهبود و طراحی انواع ایستگاه کار

ایستگاه کار نشسته: در حالت نشسته سطح کار باید در حد آرنج باشد. در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید در حدود آرنج باشد. اگر برای […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
وضعیت بدن حین انجام کار

بررسی ارگونومیکی وضعیت بدن حین انجام کار

انواع وضعیت های بدنی که بیشتر افراد هنگام انجام کار به خود می گیرند، می تواند موجب ایجاد درد در بخشهای خاصی از بدن شوند. تعدادی […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
طراحی ارگونومیک کارگاه ها و شرایط کار

طراحی ارگونومیک کارگاه ها و شرایط کار

روزانه در مشاغل صنعتی و غیر صنعتی و حتی زندگی زندگی روزمره، قطعات گوناگونی جابجا شده، کشیده شده ، برداشته و مورد جابجایی و حمل دستی […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
ارگونومي كاربردي

ارگونومی کاربردی چیست؟

عدم رعایت اصول ارگونومی موجب آسیب های اسکلتی عضلانی میگردد. این اختلالات بیشتر بخشهای ذیل را درگیر می کند: عضلات تاندون ها اعصاب رباط ها لیگمانها […]