فوریه 18, 2017
مدیریت خرید خارجی

منابع مورد دسترسی برای تامین کنندگان

منابع عرضه کالا و اطلاعات در مورد فاکس و آدرس فروشندگان را می توانیم به طرق ذیل به دست آوریم: تجارت الکترونیک E-COM Merce روزنامه های […]
فوریه 18, 2017
مدیریت خرید خارجی

مراحل انتخاب منابع فروش کالا

شامل جمع آوری اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسی و انتخاب آنها است. ۱-مرحله بررسی منابع فروش کالا شامل جمع آوری اطلاعات فروشندگان از […]
فوریه 18, 2017
مدیریت خرید خارجی

نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیک

امروزه مدیریت زنجیره تامین(عرضه) به عنوان یکی از مبانی زیرساختی و پیاده سازی تجارت الکترونیک در دنیا مطرح است. بسیاری از فعالیت های زنجیره تامین از […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت جامع هزینه

مفهوم مدیریت جامع هزینه این است که هرعاملی نه تنها باید با هزینه کمتر از قبل و نیز کمتر از تمامی رقبا انجام شود، بلکه برای […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

تعاریف و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین

یکپارچه ‏‏سازی کلیه فعالیت زنجیره تامین که به آن اشاره شد از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل اتکا، با ایجاد ارتباط […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره‏ تامین (SCM) رویکرد جدیدی است که ‏وظایف تهیه و تدارک خرید مواد خام، تبدیل آنها به کالای واسطه ‏ای و نهایی و توزیع به‏ […]
ژوئن 2, 2016
مدیریت خرید خارجی

معرفی سیستم ‏های مدیریت خرید

در دنیای امروز، اهمیت “خرید خارجی” بر هیچ کس پوشیده نیست. اغلب کشورهای جهان، به دلیل توزیع عوامل تولید در مناطق مختلف، با یکدیگر روابط تجاری […]