اسامی و توضیحات استانداردهای صادر شده از کمپانی های بین المللی

فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی رسیدگی به شکایت مشتری ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO

هدف اصلی این استاندارد اثربخش نمودن فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان و نحوه برخورد سیستماتیک با شکایات در سازمان ها می باشد که در نهایت ارتقاء […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

استاندارد جهانی سنجش رضایتمندی مشتری ۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ ISO

جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری از […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS

شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان، کارگران موقت، کارکنان پیمانکار، بازدیدکنندگان و هر فرد دیگری در محیط کار تاثیر بگذارد را به […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ ISO

 به مجموعه معیارها و روش هایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود، سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان اطلاق […]
فوریه 7, 2017
استاندارد ایزو-ISO

سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO

 نحوه مدیریت بر سازمان برای تأمین نیازمندی ها و انتظارات مشتری را در بر می گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت […]