فوریه 18, 2017
آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

واژه نامه بین المللی گمرک

اصطلاحات گمرکی بین‌المللی یعنی آنچه در قالب “واژه نامه بین المللی گمرک” توسط شورای همکاری گمرکی(سازمان جهانی گمرک) تهیه و منتشر شده است با استناد به […]
فوریه 18, 2017
آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

معرفی سازمان گمرک ایران

سازمان گمرگ ایران، از یک اداره مرکزی (مستقر در مرکز استان تهران) که در رأس آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل […]
فوریه 18, 2017
آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

جنبه اقتصادی گمرک

جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی خارجی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار مناسب آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات یا […]
می 27, 2016
آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

نقش گمرک از جنبه مالی و اقتصادی

همان طوری که در تعریف گمرک آمد، سابقه گمرک و تعلق حقوق بر مالتجاره به موازات پیشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی […]
می 27, 2016
آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا

تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

بازرگانی‏ خارجی و مبادلات بین‏ المللی همواره رابطه تنگاتنگ خود را با امور گمرکی دارد. گمرک یکی ‏از ابزارهای بازرگانی خارجی و تجارت بین‏ الملل محسوب […]