بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

تفاوت های بازاریابی شرکت های بین المللی،چند ملیتی و جهانی

شرکت های چند ملیتی توسط شرکت های جهانی از صحنه خارج شده اند. یک شرکت جهانی برعکس یک شرکت چند ملیتی منحصراً توسط کشور آمریکا ایجاد […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بازاریابی خارجی چیست؟

بازاریابی خارجی توسط یک شرکت در خارج از مرزهای جغرافیایی انجام می شود و از نظر معنا و مفهوم در برابر بازاریابی داخلی قرار دارد. در […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

فعالیتهای بازاریابی جهانی شرکت ها چگونه است

وقتی‌که شرکت ها درگیر فعالیت های بازاریابی در دوکشور یا بیشتر می شوند این سوال مطرح می گردد که آیا بین بازاریابی داخل کشور و جهانی […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مفهوم راهبردی بازاریابی

در ابتدای دهه ۱۹۹۰ مشخص گردید که مفهوم جدید بازاریابی دیگر به روز نبوده و نیاز به مفهوم راهبردی می باشد. برابر دیدگاه جدید که تکامل […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

مدیریت بازاریابی جهانی چیست؟

مدیریت بازاریابی جهانی، فرآیند تمرکز منابع – منابع انسانی و منابع فیزیکی – درجهت اهداف سازمان به منظور بهره برداری از فرصت ‏ها و مواجهه با […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

آشنایی با سازمان جهانی تجارت

موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تاکنون مذاکرات متعددی در چارچوب […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

بررسی تجارت در سطح بین المللی

در این مبحث توجه ما معطوف به دو منطقه عمده تجاری است که فرصت‏ های مناسبی را برای صادر کنندگان فراهم می‏ سازد. یعنی منطقه اقیانوس […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت نوین صادرات

نقش و کاربرد تجارت بین الملل

بعد از دهه ‏ها پافشاری بر استراتژی جایگزینی واردات که از سوی کشورهای درحال توسعه اتخاذ شده، ولی به نتایج درخور و توجهی در جهت توسعه […]