خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تحقیق بازار، زمینه ساز شناخت مشتری

بسیاری از فعالان بازار وقتی واژه ‏ی تحقیق بازار را می شنوند، به یاد رضایت مشتری می افتند. تحقیق بازار از دید بسیاری از مدیران، محدود […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

ارتباط فعالیت های بازاریابی و تحقیقات بازار

اگر بخواهیم رابطه‏ ای میان تحقیقات بازاریابی و مجموعه فعالیت‏ های بازاریابی ترسیم کنیم، در درجه اول باید بگوییم که تحقیقات بازاریابی خود زیر مجموعه ‏ای […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵
کلینیک محصول

تعاریف و مفاهیم بازاریابی و تحقیقات بازار

ورود به هزاره سوم، بر پیچیدگی های کسب و کار افزوده است. استفاده از فناوری نوین، و تغییرات گسترده‏ای که فناوری رقم زده موجب شده تا […]