بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (مکانی) (ژئومارکتینگ)

فوریه 25, 2017
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

نقش روابط مکانی در بازاریابی

از انجایی که هدف اولیه بازاریابی تسهیل معاملات است. لذا مکان نقش مهمی در تسهیل این امر بازی می کند. امروزه بسیاری از سازمان‌های خدمات غالب […]
اکتبر 25, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

تاثیر بازاریابی در حمل ونقل و جابه جایی ها

برای مشتریانی که به قصد خرید سفر می کنند دو نوع سفر وجود دارد. ۱- سفر جزیره ایی و ۲- سفر مجمع الجزایری. سفر جزیره ایی […]
اکتبر 25, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

رفتار مکانی مشتری

رفتار مکانی مشتری برای بازاریابی خرده فروشان اهمیت زیادی دارد و باعث می شود که درک بهتری از جذب بازار داشته باشیم. در واقع جذب بازار […]
اکتبر 25, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

اتخاذ رویکردهای مناسب جهت بازاریابی

همانطور که می دانید برای بهبود شرایط تصمیم گیری به ویژه در مکان یابی خرده فروشان و یا مدیریت عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تبلیغات، بازاریابی مستقیم، […]
اکتبر 25, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی پوشش منطقه ای سازمان ها در بازاریابی جغرافیایی

بسیاری از محققان “بازاریابی جغرافیایی” را به عنوان “یک کاربرد ویژه از اقتصاد مکانی” تعریف می کنند. این تعریف از نظریه Grether برگرفته شده است. با […]
اکتبر 25, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

معرفی مکان و مکان یابی (اقتضایی)

مطابق با نظر بسیاری از فلاسفه نظیر Foucault مکان، پیشینه ما را مشخص می کند. البته این موضوع با نظر کسانی مثل Moscovici مغایرت دارد به […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

مدیریت بازاریابی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

قیمت ها و اطلاعات جغرافیایی تاثیر ابعاد جغرافیایی بر روی اجزای قیمت جغرافیای هزینه گذاری جغرافیای تقاضا جغرافیای رقابت سیاست های قیمت گذاری جغرافیایی ویژگی سیاست […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

خرده فروشی محلی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی در مطالعات محل خرده فروشی: مدیریت چشم انداز سنت تحقیقات مکان سهم جغرافیدانان سهم بازاریابی محل سکونت و تصمیم گیری خرده فروشان و آگاهی […]
ژوئن 12, 2016
بازاریابی سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئو مارکتینگ)

بررسی رفتار مصرف کننده و سیستم اطلاعات جغرافیایی و اثرات آن

بازاریابی و جغرافیا مکان و تصمیمات سازمانی از بازاریابی جغرافیایی به بازاریابی مکانی برنامه های کاربردی بازاریابی مکانی مکان خرده‌ فروشی مدیریت بازاریابی رفتار مکانی مصرف […]