اسفند ۵, ۱۳۹۵
افزایش بهره وری تیم فروش

راهبردهای افزایش بهره وری فروش

راهبرد چهاردهم هرجلسه فروش را با هدف افزایش بهره وری تیم فروش تشکیل دهید. جلسات فروشی که به صورت فعالانه ای نیروهای فروش را درگیر میکند، […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
مربیگری تیم فروش

یازده رهنمود برای ایجاد انگیزه و پشتیبانی از تیم فروش

۱)استفاده از اشکال مختلف مربیگری: مدیران فروش برتر می توانند از سه طریق زیرمربیگری کنند: الف) شنیدن، مشاهده کردن و بازخورد دادن: در این روش پیش […]
اسفند ۵, ۱۳۹۵
مربیگری تیم فروش جهت تحقق اهداف فروش

مربیگری تیم فروش جهت تحقق اهداف فروش

نیروهای فروش موفق معتقدند، مدیران فروشی  که آن ها را در اوایل حرفه شغلیشان مربیگری کرده اند درموفقیتشان نقش موثری داشته اند. مربیگری موثر به خلق […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر به مشتریان محتاط (بخش یازدهم)

راهکارهای فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد یازدهم ایجاد تیم فروش مشتری محور: نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته ای […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - جذب مشتریان محتاط و مردد (بخش دهم)

راهبردهای جذب مشتریان محتاط و مردد

راهبرد دهم تمرین خصلت های فروشی که منجر به جذب مشتریان محتاط و مردد می شود: فروشندگانی که نگرش مثبت تری از خود در ذهن مشتری […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - تنظیم لیستی از مشتریان ثابت (بخش نهم)

تنظیم لیستی از مشتریان ثابت و وفادار برای توسعه و بهبود فروش

راهبرد نهم تهیه فهرستی از مشتریانی که به بهبود و توسعه فروش کمک می کنند. اگر بدون معرف ورابط با سوژه ها تماس بگیرد تنها ۲ […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان سخت گیر (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان سخت گیر

راهبرد هشتم ارائه طرح پیشنهادی فروش به مشتریان سخت گیر خلاصه مدیریتی به همراه برنامه سرمایه گذاری مهمترین بخش پروپوزال است.این قسمت بیشترین تاثیر را بر […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید (بخش هفتم)

چگونگی جذب مشتریان مشکل پسند به خرید

راهبرد هفتم ارائه ونمایش فروش جهت ترغیب مشتریان مشکل پسند به خرید محصول فروشندگان حرفه ای سه برابر بیشتر از فروشندگان معمولی در زمینه ارائه ونمایش […]