دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر و جذب مشتریان محتاط

جذب مشتریان محتاط بوسیله عقد قرارداد جهت افزایش فروش

راهبرد پنجم رفع ایرادات و ابهامات مشتریان محتاط جهت ترغیب به خرید حدود ۷۰ درصد نیروهای فروش علت عدم موفقیت در عقد قرارداد را عدم توافق […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر و جذب مشتریان محتاط

جذب مشتریان محتاط بوسیله ارائه پیشنهادات خرید کم ریسک

راهبرد چهارم ارائه پیشنهادات خرید کم ریسک به مشتریان محتاط دلیل اصلی آنکه بسیاری از قراردادهای فروش منعقد نمی شوند ارائه و نمایش محصولات پیش از […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - شناخت نگرانی ها و نیازهای مشتریان بی میل (بخش سوم)

شناخت نگرانی ها و نیازهای مشتریان بی میل

 راهبرد سوم پرسش سوالات مناسب از نگرانی ها  و نیازهای مشتریان بی میل * سوالات: سلاح مخفی فروشندگان موفق چهار برابر بیشتر از فروشندگان عادی سوال […]
دی ۱۸, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر و جذب مشتریان محتاط

راهبردهای کمک کننده به فروشنده جهت فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد اول متقاعد کردن مشتریان بی میل به خرید احتمال آنکه مشتری فعلی خرید خود را تکرار کند ۲۵ برابر بیشتر از مشتریانی است که تاکنون […]
دی ۱۸, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - 15 معیار برای بهبود خارق العاده ی عملکرد بازاریابی (بخش اول)

۲۰ راهبرد فروشندگان برتر جهت ترغیب مشتریان محتاط به خرید

در محیط پر تلاطم کسب وکار امروز که مشتریان دچار ترس و تردید در خرید هستند؛ راهبردها و ایده های اثبات شده ای جهت فروش وخلق […]