دسامبر 21, 2016
هفت کلید استراتژی خدمات - مدیریت خدمات در آینده

نقش مدیریت خدمات در آینده

ناکام ماندن تلاش‌های انجام گرفته برای ارتقای کیفیت خدامت ارائه شده به مشتری معلول یک چیز اساسی است: این تلاش‌ها به طور کامل با فرآیندهای مدیریتی […]
دسامبر 21, 2016
هفت کلید استراتژی خدمات – کارکنان، خدمات و مشتریان

نقش و ارتباطات کارکنان، خدمات و مشتریان

کیفیت خدمات شرکت شما، تاحدودی به روش برخورد کارکنان شما با مشتریان‌تان بستگی دارد. بنابراین لازم است که از این منظر روش مدیریت کارکنان خود را […]
آگوست 1, 2016
هفت کلید استراتژی خدمات

برنامه هایی برای وفادار کردن مشتریان

گاهی تنها رضایت مشتری نیست که باعث مراجعه مجدد او به شرکت می‌شود. به دلایل عدیده ای، مشتریان یک شرکت را ترک می‌کنند. برخی از آنها […]
سپتامبر 29, 2015
هفت کلید استراتژي خدمات | قانون چهارم: مدیریت شکایت های مشتریان

مدیریت شکایت های مشتریان

سیستم ها و فرایندهای مورد استفاده برای بهینه کردن شیوه زندگی به شکایت‌های مشتریان، از جمله بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراروی شرکت در امور مربوط به خدمات […]
سپتامبر 20, 2015
هفت کلید استراتژي خدمات | قانون سوم: اندازه گیری رضایت مشتریان

روش های اندازه گیری رضایت مشتریان

ابزارهای ارزیابی برای رسیدن به هر هدفی، ابزاری وجود دارد. در این بخش به یک نمونه از فنون مورد استفاده در ارزیابی ابعاد مختلف کیفیت خدمات […]
سپتامبر 12, 2015
هفت کلید استراتژي خدمات | قانون دوم: خدمات یعنی خلق ارزش

خدمات یعنی خلق ارزش

ارزش یعنی به ازای پولی که می‌پردازید، کالا یا خدمت مناسبی دریافت دارید. برای بر‌خی دیگر، ارزش یعنی ارائه خدماتی که مزایای تازه‌ای داشته باشد یا […]
سپتامبر 6, 2015
هفت کلید استراتژي خدمات | قانون اول: شناخت مشتری

شناخت نیازهای مشتری

اولین گام برای طراحی استراتژی خدمات در یک شرکت، اهتمام و توجه به نقطه نظرات مشتریان آن شرکت است. ابتدا باید آنها را به خوبی بشناسید. […]