مارس 27, 2016
بازاریابی موفق - معیار 3- رویگردانی (بازاریابی وفاداری) (بخش سوم)

رابطه وفاداری مشتری و رویگردانی

معیار لازم برای اندازه گیری وفاداری مشتری، نرخ رویگردانی است. این نرخ نشان دهنده ی درصد مشتریانی است که خرید از شرکت شما را متوقف می […]
مارس 27, 2016
بازاریابی موفق - معیار 1- آگاهی از برند و معیار 2- سواری آزمایشی (بخش دوم)

آگاهی از برند و معیار (سواری آزمایشی)

برندینگ از جذاب ترین و منحصربه فردترین جنبه های بازاریابی است، زیرا تماماً به ادراک مشتری برمی گردد. بطری های آب معدنی را در نظر بگیرید. […]
مارس 27, 2016
بازاریابی موفق - 15 معیار برای بهبود خارق العاده ی عملکرد بازاریابی (بخش اول)

۱۵ معیار برای بهبود خارق العاده ی عملکرد بازاریابی

همراه گرامی در اینجا در نظر داریم ۱۵ معیاری که هر فردی برای بهبود خارق العاده ی عملکرد بازاریابی خود بدان ها نیاز دارد ذکر نماییم […]