دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد كاركنان سازمان

بررسی رابطه هوش فرهنگی بر روی عملکرد کارکنان سازمان

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می‌شود و سازمان‌ها هر چه بیشتر چندملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع‌تر می‌شوند، […]
دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

شناسایی و بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر پیشرفت شغلی کارکنان در سازمان

نیروهای انسانی نقش بسزایی در تحول و پیشرفت امور دارند و یکی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آیند؛ به طوری که همواره مورد […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

گذر از اقتصاد صنعتی و از میان رفتن مرزهای جغرافیایی کسب و کار و به تبع آن شدت یافتن رقابت موجب شده است تا مشتری به […]
دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

شناسایی و بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت و انگیزش کارکنان

اگر چه موضوع اثربخشی مدیریت سالیان طولانی مورد توجه اندیشمندان بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه در قرن بیستم شروع شده است. یکی از […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی و شناسایی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان سازمان

بررسی و شناسایی تاثیر اعتماد و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان سازمان

در جهان کنونی که امکان تولید انبوه کالا و خدمات، زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان، راهی جز جلب رضایت […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسي و شناسایی اثرات ميزان شايستگي مديران و تحليل رفتگي شغلي کارکنان در سازمان

بررسی و شناسایی اثرات میزان شایستگی مدیران و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان

امروزه مسئله تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان‌ها به امری مهم تبدیل گشته که ناشی از عوامل متعددی بوده و نتایج آن می‌تواند عواقب زیان باری […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی و شناسایی تاثیرات هوش هیجانی بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان

بررسی و شناسایی تاثیرات هوش هیجانی بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان

یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه در سازمان های مبتنی بر دانش، چگونگی تسهیم دانش بین افراد و واحدهای مختلف سازمانی می باشد. در سازمانی […]
دی ۵, ۱۳۹۵
بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش

امروزه دانش و اطلاعات به عنوان  عامل تعیین کننده‌ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است. سازمان‌هایی که درعرصه کسب و کار […]
دی ۵, ۱۳۹۵
شناسایی و بررسی ارزیابی انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان سازمان

شناسایی و بررسی ارزیابی انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان سازمان

یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت امروز که تاکید فراوانی بر جایگاه و اهمیت آن شده است، منابع انسانی می باشد. منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمان […]