کانال‌های توزیع

کانال‌های توزیع

کسب و کارهای توزیع، فطرتاً کسب وکارهایی هستند که درک صحیح آنها دشوار است. برای مشاهده علت آن، ابتداً نیاز داریم تا انوع نمونه های عاملین توزیع را مطرح کرده و نقش آنها در سیستم توزیع تعریف کنیم.

  • مستقیم: در این ساختار، تامین کننده کلیه منابع را در زنجیره ارزش تا رسیدن به مشتری(یا مجموعه خاصی از مشتریان) در تملک خود داشته و اداره می کند. شرکت هایی که این مدل را به کار می گیرند، چند برابر شده اند چون اینترنت، توزیع مستقیم آنلاین را برای آنها میسر می سازد.
  • توزیع یک-سطحی: این ساختار با به کارگیری یک سری واسطه بین شرکت و مشتریان آن تعریف می شود که دسترسی را افزایش می دهد(نظیر نمایندگان خارج از کشور)، خدمات خاصی را برای تکمیل پیشنهاد مشتری ارائه می دهد(نظیر نصب کنندگان گلخانه) یا محصول را در کانال‌هایی قرار می دهند که برای مشتری بنا نهاده شده‌اند(نظیر خرده فروشان). این ساختار برای تامین کننده ای مفهومی ندارد که سعی در تشویق مشتریان به تغییر عادات خرید دارد.
  • توزیع دو-سطحی: در بسیاری از بازارها، هزاران واسطه بالقوه وجود دارند که خدمت رسانی به بخش های مشتری را به عهده دارند که تأمین کننده‌ای به دنبال دست یافتن به آنهاست. هر یک از اینها فقط می‌توانند از عهده مقدار اندکی فروش ماهانه برآیند و هزینه یافتن آنها و مدیریت یک رابطه بازرگانی با آنها نمی تواند با سود ناویژه حاصل از این حجم اندک فروش جبران گردد.
  • توزیع چند-سطحی: همانند مدل دو-سطحی است، ولی دارای سطح اضافی مورد نیاز برای دسترسی به مشتری نهایی است. در بعضی بازارهای چالش برانگیز که شاید به دلیل شرایط پیچیده جغرافیایی با اقتصادی به وجود می‌آیند، تعدادی از عاملین دخیل هستند، برای مثال، فروشنده سیگار در زیمباوه که پس از خریدن پاکتی سیگار از فروشگاه محلی، هر بار یک نخ از آن را به فروش می رساند.
  • کانال توزیع سازندگان تجهیزات اصل: مفهومی که سازنده تجهیرات اصل نامیده می شود، موقعیتی را توصیف می‌کند که یک تأمین‌کننده(سازنده تجهیزات اصل) محصولی را می‌سازد که در جوف محصول دیگری جای گرفته است. بطور مثال، موتور برقی درون یک بالابر، یا تراشه سیلیکون که درون یک کامپیوتر قرار دارد. اینها به تنهایی محصولات کاملی را تشکیل نمی‌دهند، بنابراین مسیر بازار، ابتدا در کانال توزیع سازندگان تجهیزات اصل(سازنده کامپیوتر یا بالابر) و سپس به عنوان قسمتی از یک محصول کامل در کانال های یک یا دو سطحی قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*