مشخصه ها و ساختار مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات

مشخصه ها و ساختار مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات

مشخصه ها و ساختار مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات

مهندسی ذهن

بسیاری از کارشناسان ان ال پی را همان مهندسی ذهن می دانند. در اصل ان ال پی رویکردی منظم و کلی نگر برای درک اثربخشی ذهن هر فرد در زندگی فردی و سازمانی است و می توان با بررسی آن عوامل بازاریابی را در راستای ذهن مخاطب پیش برد.

مشخصه های ان. ال. پی در تبلیغات و ارتباطات

۱- ان. ال. پی بر پردازش ذهنی تمرکز دارد. پیام ها و رسانه هایی که توسط ان ال پی برای تبلیغات و ارتباطات تهیه و ارائه می شود، بیشتر بر پردازش ذهنی مخاطبان تمرکز دارد.

۲- ان. ال. پی طرح های زبانی خاص را به کار می برد. شرکت های بزرگ برای تهیه شعارهای ارتباطی و تبلیغاتی خود از کارکردهای زبان شناسی بهره می گیرند تا بتوانند کانال ارتباطی مناسبی با مخاطبان داشته باشند.

۳- ان. ال. پی با ذهن هشیار و هم با ذهن ناهشیار کار می کند. در شیوه های تبلیغی و ارتباطی ان ال پی از سیستم های هوش اجتماعی، هوش عاطفی و هوش مصنوعی برای رسیدن به اهداف استفاده می کنند.

۴- ان. ال. پی در فرایندها و نتایج سرعت عمل دارد. علت آن تمرکز بر عناصر اصلی ارتباطات است.

۵- ان. ال. پی یک رویکرد کلی نگر است. ان ال پی مانند یک نقشه از کل به جز عمل می کند.

۶- ان. ال. پی با جزئیات سروکار دارد. این علم به تمامی جزئیات ارتباطات مانند لهجه، نحوه بیان، ریتم، آهنگ و … توجه کرده و برای آنها برنامه ریزی میکند.

۷- ان. ال. پی بر اساس توانایی و الگو سازی است. ان ال پی مانند علوم مهندسی برای هر ارتباط یک الگوریتم و الگو می سازد و بر طبق آن فرایند اطلاع و پیام رسانی را انجام می دهد.

ساختار مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات

در برنامه ارتباطات بازاریابی و در تکنیک های روابط عمومی، تبلیغات و ارتباطات به شیوه بسیار پیچیده ای با یکدیگر در ارتباط هستند و از عناصر یکدیگر برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. در ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات، یک پیام که می تواند زبانی، غیرزبانی، تصویری و غیرتصویری باشد با پیمودن مراحل و فرایندهایی به مخاطبان هدف می رسد.

ان ال پی در تبلیغات و ارتباطات مانند یک کاتالیزوری عمل می کند که با برنامه ریزی عصبی و زبانی بر روی فرستندگان، گیرندگان و عناصر درگیر با پیام، فرایند رسیدن به اهداف ارتباطی و تبلیغی را تسریع می بخشد.

تیزر تبلیغاتی که با زبان و اعصاب مخاطبان هماهنگ و همرنگ باشد بیشترین اثربخشی را دارد مانند تیزرهایی که به زبان های محلی تهیه می شود.

ان ال پی در بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات بر سه پایه اساسی استوار است:

الف) اعصاب و شبکه های عصبی

در این قسمت ان ال پی سعی دارد تا با تجزیه تحلیل عصب ها، بزرگترین و پیچیده ترین شبکه عظیم الهی در وجود انسان ها، اثر بخشی لازم را در تبلیغات و ارتباطات ایجاد نماید و با استفاده بهینه از این شبکه دست به تغییرات شگرفی در عوامل تبلیغات و ارتباطات برای رسیدن به اهداف لازم ایجاد کند. برای این فرایند شناخت مغز، سیستم اعصاب و اعمال آن، چگونگی دریافت پیام و اطلاعات به کمک حواس پنجگانه و نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات که در مرکز عصبی مغز انجام می شود، ضروری است.

ب) زبان و زبان شناسی

زبان انسان دستگاهی است که برای برقراری ارتباط به کار می رود و در این امر از نشانه هایی خاص استفاده می کند. این دستگاه از سه نظام کوچک تر آوایی، واژگان و نحوی تشکیل شده است.

زبان بازاریابی و تبلیغات، زبان نوشتاری، صوتی، تصویری، لمسی، حسی و فراحسی است. اما درکل زبان در نشانه های صوتی و تصویری یا در نشانه های نوشتاری، لمسی و حسی تظاهر می کند.

زبان بازاریابی و تبلیغات، پدیده ای پیچیده ای است و از آن رو تعریف منطقی آن بسیار دشوار است. رفتار زبانی به صورت نوعی فعالیت عضوی از انسان صادر می شود و زبان شناسی، یکی از اولین علومی است که بشر را به چالش کشیده است و یکی از بهترین شیوه های ارتباطی بشر بوده است. جامعه شناسی زبان که از اهمیت فوق العاده در پیام ها و رسانه های تبلیغاتی برخوردار است، بررسی زبان به مثابه نهادی اجتماعی در اجتماع سخن گویان آن زبان است.

در این بخش ان ال پی زبان و قدرت زبان را در ساختار دهی و مدیریت مخاطبان مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد تا از آن در راستای تحول و دگرگونی ارتباطات در حوزه های مختلف تبلیغات استفاده نماید.

ج) برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت از تهیه و توزیع و تخصیص امکانات، برای رسیدن به هدف های مطلوب، درحداقل زمان و با حداقل هزینه ممکن است. برنامه ریزی تبلیغاتی یعنی تعیین فعالیت های اثر بخش درجهت تحقق هدف به بهترین شکل ممکن (کارآیی).

برنامه ریزی در ان ال پی، محل گره زدن قدرت زبان و توانایی هایی عصبی عوامل تبلیغاتی و ارتباطی جهت تحولات اساسی در آنها است. به عبارتی دیگر برنامه ریزی و مهندسی ذهن، برقراری الگوهای فکری و رفتاری و مدل سازی انها در مغز یا ذهن به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است.

برخی از متخصصان تبلیغات و ارتباطات برای رساندن پیام خود به مخاطبان، الگوهای ذهنی مشخصی را طراحی کرده اند، مانند تلقین باورها، تعریف از مخاطب، همفکر شدن، همدرد شدن، نیاز سنجی و…

برنامه ریزی به روش ان ال پی برای شرکت ها و موسساتی بسیار اهمیت دارد که انگیزه های متضاد تبلیغی در ارائه خدمات دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*