100 اصل رهبری برای همه زمان ها

100 اصل رهبری برای همه زمان ها

همراهان گرامی، اینک ۵ جمله کوتاه دیگر از ۲۰ جمله کوتاه بخش چهارم از ۱۰۰ اصل رهبری برای همه زمانها را با عنوان شجاعت شرح می‌دهیم.

 (۶)

Leadership is action, not position.

رهبری عمل است؛ نه موفقیت.

(۷)

Self- assurance is two- thirds of success.

اعتماد به نفس، دو سوم موفقیت محسوب می‌شود.

(۸)

A brave captain is as a roof, out of

which, as branches. The courage of his

soldiers doth spring.

یک فرمانده شجاع مانند یک ستون است که تضمین کننده‌ی موفقیت یک گروه می‌باشد.

 (۹)

If the leader is filled with high ambition

and if he pursues his aims with audacity

and strength of will, he will reach them

in spite of all obstacles.

اگر یک رهبر، سرشار از بلند همتی باشد و آرمان‌های خود را با جسارت و قدرت اراده‌اش دنبال کند، با وجود تمام موانع به آن ها خواهد رسید.

(۱۰)

The charismatic leader gains and

maintains authority solely by proving his

strength in life.

یک رهبر قدرتمند، قدرت خود را فقط با اثبات توانایی‌اش در زندگی به دست می‌آورد و حفظ می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*